AlsalservaringsdeskundigeophetgebiedhoehetvooralNIEThoortindeNederlandsejeugdhulpverleningbenikuitpureonmachtzelfdeopleidingtotgezinsvoogdmaargaanvolgenHelaashebikdooromstandighedenmijnpapiertjenietgehaaldmaaralledingendieikwildelerenennogleerbrengiknualsvertrouwenspersoonvooroudersenhunkinderendietemakenhebbenmeteenkafkaachtigdossierwatbetreftdejeugdzorginpraktijkikspreekdetaalvandejeugdwerkerenhebeenuitgebreidewetskennisophetgebiedvanhetjeugdrechtenstrafrechtenwatiknietweetpuzzleiktotopdebodemuitIkbengepassioneerdfelmaarbehoudendenlaatmijntandenzienwaardatnodigisIkkanniettegenonrechtomdatikhetalservaringsdeskundigeindejeugdzorgaandelijveondervondenhoebureaujeugdzorgeengezincompleetnaardegalamiezenkanhelpenzowelfinancieellichamelijkalspscychischNaeenlangstrijdhebikmezelfwetenteherstellenenleefnualleensamenmetmijnmaatjeop4pootjesBoweyenlaatmenietmeergekmakenIkhelpwaarikkanGeefadviesindiennodigenbeneenschouderomopuittehuilen