Consulent team WSW FNV

Mijn naam is Gerard Veldhuis, sinds drie jaar werkzaam bij de FNV als consulent, de eerste twee jaar gedetacheerd en nu in vaste dienst. Mijn achtergrond is Arbocoordinator/preventiemedewerker, tot voor drie jaar deze functie uitgeoefend met veel plezier bij achtereenvolgens TopCraft, Larcom, stichting Werken in Losser en de gemeente Losser, ook tot vorig jaar sedert 2001 voorzitter OR geweest bij TopCraft, st WIL en gemeente Losser. Ook ben ik kaderlid geweest bij de FNV, vice voorzitter sectorbestuur Overheid en vicevoorzitter Branchebestuur WSW FNV. Al heel lang betrokken bij Sociale ontwikkelbedrijven, dit omdat ik vind dat iedereen kansen verdient in NL.

Waarom zijn we in Nederland niet in staat om te investeren in mensen met een beperking?

Mensen met een beperking krijgen geen gelijke kansen in onze maatschappij. Voorbeelden zijn er te kust en te keur.

Toen Top-Craft  Sociale Werkvoorziening in Oldenzaal, voor de gemeenten Oldenzaal Losser en Dinkelland, werd opgeheven, kwamen de medewerkers van de sociale werkvoorziening bij de verschillende gemeenten in dienst. De gemeente Oldenzaal gaf de medewerkers met SW-status die leidinggevenden waren bij Top-Craft, geen kansen en geen gelijkwaardige baan binnen de gemeente. Mensen werden op baantjes gezet […]