Politicoloog, publicist

Ik ben politiek filosoof en was onder meer columnist voor Metro en BNR en redacteur voor RTL Late Night.
Sinds 2014 ben ik eigenaar van Slow Politics, het adviesbureau voor bestuur en democratie.
De mode verlangt dat ik mijzelf ‘aanjager’, ‘verbinder’ en ‘trekker’ noem — en dat ben ik ook zeker. Maar mijn kracht ligt in het verdiepen van de dagelijkse ervaring van professionals in de publieke zaak. Hun praktijk is inspiratie voor mijn werk, bewustwording van politieke dilemma’s de brandstof voor het proces, en kwaliteit altijd het ultieme doel. Momenteel werk ik samen met RTL, VNG, Twynstra Gudde en BNR.

Publicaties

  • De zucht naar goed bestuur in de stad

    (redactie, met Frank Hendriks)

    2012


Nederland is hard op weg om gesplitst te worden

Samen komen we er niet uit: waarom rechtse ijzervreters en linkse knuffelaars de onvrede slechts vergroten

Samen komen we er niet uit. Hoe graag we dat ook zouden willen. Empathie is een mooi streven, maar redt ons niet. Samenlevingen ontstaan misschien door goedwillende mensen, maar sterven zonder verstandige leiders. De huidige animositeit tussen burgers houdt dus niet op zolang we geen verstandige leiders hebben. Dat zien we in Amerika. Daar is […]

GeenStijl en Joop, beste vriendjes

Een wapenstilstand op zijn tijd is geen gek idee

Bij gebrek aan serieus tegengeluid in de Tweede Kamer kan je beter op het internet afstemmen voor stevige politieke opinies. Grote kans dat je dan tegen een polemiek tussen GeenStijl en Joop aanloopt.

Democratie moet op de schop

Politieke bestuurders schieten simpelweg tekort in het organiseren van de samenleving

Mark Rutte en Diederik Samsom zijn twee epigonen van de moderniteit. Zij geloven heilig in de vooruitgang en de centrale rol die de overheid daarbij inneemt. Hun hoop ligt bij de kracht van technocratische pacificatie: dat een pakket aan maatregelen ons land er weer bovenop zal helpen. Zoals Rutte deze week monter vaststelde tijdens zijn persconferentie na de Europese begrotingsonderhandelingen: “Europa kan zich nu gaan richten op banen, groei en welvaart voor alle Europeanen”.

Een enge droom voor politici

Het is onder Nederlandse politici heel vanzelfsprekend te denken dat de overheid een bindende vaderrol kan vervullen, maar de burger is de overheid niets verplicht

Het meest memorabele moment van het afgelopen jaar was de toespraak van president Obama bij de dodenherdenking van Newtown. Een hartenkreet: als je niet eens kinderen kunt beschermen dan faal je als samenleving op het meest basale niveau.

Politieke verbeelding anno nu: een Den Uyl-lezing over feestende ouders

De samenleving is als een groep doorgesnoven ouders die stiekem eindeloos gefeest heeft, terwijl de kinderen boven nietsvermoedend lagen te slapen. Tja

Vroeger waren politici ook nog wel eens intellectuelen. Zij vonden het interessant een paar stappen terug te doen en de maatschappij van een afstand te bekijken. Niet door het gesjeesde vizier van de politieke missionaris, maar met de blik van de kritische maar bedeesde socioloog. Politici die gezegend waren met een essayistische mentaliteit.

Sittard: een pleidooi voor realisme

Impliceren daden van brute straatagressie dan dat we te weinig met elkaar praten?

Wat moet ik met mijn verontwaardiging wanneer ik een bericht lees over de 23-jarige man die vorige week in Sittard werd doodgeslagen? Draag ik als Nederlands burger ook verantwoordelijkheid voor zoiets verschrikkelijks? Een pleidooi voor realistisch burgerschap.

Buma kan CDA nieuw elan geven

Met het vertrek van Verhagen en de hardvochtige ARP-er Donner is de weg nu vrij voor een progressiever CDA-geluid

Zo flitsend als zijn optreden was tijdens de CDA-lijsttrekkersdebatten zo flets was de acceptance speech van Sybrand van Haersma Buma. Zijn plichtmatige toespraak stond in schril contrast met zijn presentatie als een ontspannen staatsman ten tijd van de debatten.

Gezocht: consensus

De politieke leiders lopen hopeloos vast in ideologische verdeeldheid

Wat is deprimerender aan de politieke verwikkelingen rond het Catshuis: de mechanische oproepen van Diederik Samsom om verkiezingen of de slaafse hofmakerij van Geert Wilders?

Een politicus die het goed bedoelt, is meestal geen goede politicus

Hoogste tijd voor een nieuwe generatie sociaaldemocraten

Job Cohens aftreden toont hoe grillig en wreed het politieke lot kan zijn — veel meer dan in de sport of showbusiness. Als sportheld of filmster blijven de publieke verwachtingen beperkt tot dat ene kunstje; maar de politicus offert zijn hele persoon aan het publiek. Vooral in de landelijke politiek moet hij (of zij) van vele markten thuis zijn. De politicus is tegen wil en dank het morele referentiekader van een samenleving die schijnbaar permanent in psychoanalyse verkeert.

Regenboogcoalitie komt weer in zicht

De val van het kabinet lijkt onvermijdelijk maar nieuwe verkiezingen zijn niet nodig

Op verzoek van de Tweede Kamer zal het CPB al 1 maart de laatste cijfers over de Nederlandse economie bekendmaken. Grote vraag is of de PVV het nieuwe pakket aan bezuinigingen zal kunnen verkopen aan zijn achterban.