Europarlementariër D66

Gerben Jan Gerbrandy is sinds 2009 Europarlementariër voor D66. Hij begon zijn carrière als politiek assistent van Joris Voorhoeve, toenmalig directeur van Instituut Clingendael. Van 1994 tot 1998 was hij persoonlijk medewerker van Doeke Eisma, D66 Europarlementariër. Na de functies van secretaris van de Tweede Kamerfractie van D66 en Senior politiek adviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, werd Gerbrandy in 2009 verkozen tot Europarlementariër.

Luchtvervuiling kent geen grenzen

Samen hebben de gemeenten, het Rijk en Europa de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we allemaal schone lucht kunnen inademen

Als we schonere lucht zouden inademen, zouden Nederlands langer leven. Laat dat even op je inwerken. Je hebt geen invloed op welke lucht je inademt, maar luchtvervuiling zorgt er wel voor dat je eerder overlijdt. De laatste jaren verbetert de kwaliteit van de lucht gelukkig – mede dankzij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – maar er blijven hardnekkige problemen over, met name in de grote steden. Van de twintig meest vervuilde straten in Nederland, liggen er achttien in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Het Groninger gas is nog maar het begin

Veel fossiele brandstoffen heeft de EU zelf niet. En de voorraden die er zijn, beginnen, zoals ons eigen gas, op te raken

De problemen met het gas in Groningen drukken ons in Nederland nu keihard met de neus op de feiten: het boren heeft ook nadelen én het is binnenkort afgelopen met de gasinkomsten. Het is de Europese discussie over het toekomstig klimaat- en energiebeleid in nationaal formaat. Want voor heel Europa geldt dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot grote klimaatproblemen zal leiden én dat we vrijwel geen eigen fossiele voorraden hebben.

Het is oorlog in de wildparken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika

Alleen vertrouwen in het internationale recht van CITES zou naïef zijn

De Conventie voor de internationale handel in bedreigde soorten (CITES) vierde deze week in Bangkok haar veertigste verjaardag. Opgericht in 1972, om de alarmerende snelheid waarmee diersoorten uitsterven, te stoppen door de handel te reguleren. Ook deze week stonden tijdens de driejaarlijkse vergadering veel plant- en diersoorten op de nominatie om onder strengere in- en uitvoerregels te vallen. Met succes: voor enkele haaiensoorten, waarvan er jaarlijks zo’n 100 miljoen worden gedood enkel en alleen voor de vinnen, is de internationale handel aan banden gelegd. Maar ook veel plantsoorten, die doorgaans minder aandacht krijgen, genieten vanaf nu betere bescherming. CITES kan met recht een groot succes genoemd worden. In 40 jaar heeft de overeenkomst bijgedragen aan een betere bescherming van de natuur.

Top in Rio loopt nu al vast

Waar velen zo bang voor waren wordt werkelijkheid: Brazilië gaat vol voor eigenbelang

De echte Rio+20 conferentie is nog niet eens begonnen (woensdag komen de regeringsleiders), maar toch wordt vandaag een van de spannendste en meest beslissende dagen. Zaterdag nam Brazilië het voorzitterschap van de voorbereidende onderhandelingen over van de VN. ’s Avonds leverde dat een nieuwe onderhandelingstekst op. En waar velen al bang voor waren werd werkelijkheid: Brazilië zou vol voor het korte termijn eigenbelang gaan.

Luchtvaart moet meebetalen aan bestrijding klimaatverandering

De Chinezen en Amerikanen moeten hun verzet tegen het Europese handelssysteem voor CO2-emissies staken

Europa moet de luchtvaart laten meebetalen aan de bestrijding van de klimaatverandering en niet zwichten voor Chinese of Amerikaanse druk. Beide landen hebben aangegeven tegen Europese CO2-heffingen voor de luchtvaart te zijn.