Werkzoekendeapril2014NajarenlangalsexpeditiemedewerkergewerkttehebbenrichtikmijnumeeropadviseringInitiatiefnemerenofeersteindieneraangenomenvoorstellenBevorderingwerkgelegenheidomNederlandsterkertemakenAanpakkenillegaalvuurwapenbezitVergroeningbelastingstelselomNederlandsterkertemakenHoeveelNLanimalcopszijnernodigOrgaandonatieADRVliegverkeerduurzamermakenIn2013gewerktaandevoorstellenNaareensoftdrugsontmoedigingsbeleidenLaagBTWtariefduurzaaminzettenvoorverduurzamingenbanenVerderoaeenadviesgeschrevenoverdeVechtdallijneneneenChecklistZonnepanelengemaaktenmeegeschrevenaanhetmanifestEenNieuweZomerenrapportVloeiendeAcceleratie