Ondernemer

Oud-bestuurslid landelijk bestuur GroenLinks van maart 2013 tot november 2016. Daarvoor gemeenteraadslid voor GroenLinks in Apeldoorn (2006-2010) en trainer van lokale politici. Ondernemer in het "sociaal domein"; freelance interim-manager en managementtrainer. Thans lid van de Piratenpartij en de Vrijzinnige Partij.

Politieke bouwval

Het dedain waarmee sommige politici aangeven dat een referendumvraag te gecompliceerd is of de kiezer te dom, is stuitend

Deze week werd in de Tweede Kamer het raadgevend referendum afgeschaft. De schaduw die daar boven hangt is dat de uitkomst van het inmiddels roemruchte “Oekraïne-referendum” de dames en heren politici niet zinde. Voor een deel is dat wellicht terecht. Het referendum ging feitelijk over van alles en nog wat waar het woord ‘Oekraïne’ in […]

Rijp voor een Derde Wereldoorlog

Verslag van de uiterst rechtse samenkomst 'De Nederlandse Leeuw'

Vrijdag bezocht ik Rijswijk. Ingedutte buitenwijk van Den Haag. Kantoorkolossen en een ‘broodfabriek’. Mijn reisdoel. Een bijeenkomst van ‘De Nederlandse Leeuw’, een op voorhand al veelbesproken feestje waar Nederlands ‘alt-right’ haar vingers bij aflikt. Op Twitter trok ‘links’ al dagen fel van leer en gedurende de avond vulde de timeline zich bij de hashtag ‘#NedLeeuw’ […]

Remkes, maak vaart!

De polarisatie in de samenleving wordt steeds meer manifest, het populisme groeit en groeit en het vertrouwen in de politiek neemt omgekeerd evenredig af

Sinds het Oekraïne-referendum wordt het referendum door veel van de gevestigde partijen weggezet als een ongewenst speeltje van leeghoofdige populisten als Jan Roos of Thierry Baudet. Die laatste beschouwt zichzelf overigens als één van de grootste denkers van het land. Een ongewenst speeltje. Het dient te worden afgeschaft en minister Kajsa Ollongren (D66) kan dit […]

VVD’ers ondermijnen vertrouwen in de politiek

Er is in de kabinetten Rutte heel veel onder het tapijt geveegd. Waar Mark Rutte zelf niet de bezem hanteerde, was hij minstens behulpzaam genoeg het tapijt even op te tillen.

Kataklop, kataklop Het was niet Sinterklaas die zich op zijn paard huiswaarts spoedde. Wat ik hoorde was het vertrouwen dat te paard in een grote stofwolk verdween en het ministerie van Justitie & Veiligheid snel achter zich liet. Ontluisterend was de uitzending van Nieuwsuur, waaruit duidelijk werd hoe de politieke top van het ministerie onafhankelijk […]

By The Way

Van een kabinet dat in detail weet op te schrijven wat scholen kinderen moeten bijbrengen mag worden verwacht dat ze ook preciezer en exacter een BTW-maatregel kunnen nemen

Het regeerakkoord ligt er. De inkt ervan is bij wijze van spreken nog niet droog. Er is veel over te zeggen en dat zal in de Tweede Kamer dan ook ongetwijfeld gebeuren. Het kabinetsbeleid is een beleid waarbij ‘gewone, normale Nederlanders’ zich de vingers zullen aflikken. Wie werkt, niet ziek is en geen chronische klachten […]

Verkeerde zuinigheid

Een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen is het antwoord op de structurele en grote veranderingen op de arbeidsmarkt en in de manier waarop wij wereldwijd met arbeid en met inkomenspolitiek omgaan

We zijn een volkje van mensen die graag een ‘zuinig gezicht’ trekken en we tonen ons graag hardvochtig waar het bijstandsgerechtigden en hun nimmer aflatende drang naar fraude betreft. Het leedvermaak in de richting van Robin Linschoten is dan ook groot. Terwijl de man -persoonlijk drama natuurlijk – niet te benijden is. Al heeft hij […]

Beeldenstorm

Wij lijken steeds meer een allergie te ontwikkelen voor ideeën die ons niet aanstaan. We zijn allemaal niet zo heel verdraagzaam meer.

Vandaag kwam er een filmpje langs op Twitter. Er werd een standbeeld van een sokkel getrokken en daarna stonden de demonstranten er demonstratief tegenaan te schoppen. Het beeld stond volgens hen symbool voor de slavernij. Geen misverstand daarover: de slavernij deugde niet en is een schandvlek op het blazoen van veel landen, waaronder Nederland. Zoals […]

Wuif de SIRE-campagne niet zomaar weg

Kern van het probleem lijkt mij de ontkenning van de behoeften van kinderen in de publieke, openbare ruimte en ook van een samenleving die overgeorganiseerd lijkt te zijn geraakt

SIRE start een campagne om aandacht te vragen voor meer ruimte voor jongetjes om “druk te mogen doen”. Jongens hebben immers een andere speelbehoefte dan meisjes. Onmiddellijk begint het op Social Media te ratelen. Meisjes zijn decennia lang “onderdrukt”. Zijn we het hiermee eens of oneens? Welke taak is er voor scholen weggelegd? Laten we […]

Tweederangs burgers

De rode draad is dat men mensen met een islamitische achtergrond in dit land als tweederangs burgers ziet, burgers waarbij je als school geen rekening hoeft te houden met de voor hen belangrijke feestdagen

Natuurlijk keek ik ook eerst bedenkelijk toen ik las dat de rechter twee minderjarige kinderen die niet op de klassefoto stonden – via hun juridisch strijdende ouders – ieder een schadevergoeding van 500 euro in het vooruitzicht stelde. Ik sta op heel wat klassefoto’s waarvoor ik de school graag smartegeld had laten betalen. Maar ja, […]

Alexander, drijf een wig tussen VVD en CDA!

Alexander Pechtold is met handen en voeten gebonden aan de “oude politiek”. Maar we weten maar al te goed, dat van wie blijft doen wat hij altijd al deed we niets nieuws hoeven te verwachten.Het lijkt mij dus veel verstandiger om nu al de koers te verleggen. Drijf een wig tussen VVD en CDA.

Ineens zat Alexander Pechtold aan een rijsttafel met Gert-Jan Segers. Met een gezicht alsof hij zojuist stiekem een theelepeltje sambal had geproefd. Gauw een ferme slok bier. En, o ja, even stilte voor het eten. Teleurgesteld in zijn “progressieve bondgenoten”, die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Wat verwacht je dan, Alexander? Van een partij die […]

Meer zien