Hoogleraar kunst en economie (UVU/ HKU)

Giep Hagoort (1948) is hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit Utrecht/HKU. Hij introduceerde in 1992 het begrip Cultureel ondernemerschap. Het is oprichter-dean van de private Amsterdam School of Amsterdam. Zijn nieuwste boek gaat over samenwerkingsverbanden in de culturele sector (Cooperate. The Creative Normal, Eburon 2016). Vanaf 2014 leidt hij ERTNAM, European Research and Training Network on Art Management dat in 2017 lezingen en workshops verzorgde in Cagliari (Italië), Exeter (UK) en Moskou.

Pleidooi voor een Autoriteit Boer & Burger (AB&B)

De neergaande trends in biodiversiteit van de afgelopen decennia zijn te urgent om aan de mondiale vrije markt over te laten

Door: John Huige & Giep Hagoort Minister Carola Schouten (LNV) heeft terecht waardering gekregen voor het uitbrengen van haar nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (september 2018). Nederland als koploper in kringlooplandbouw. In het op 17 juni gepubliceerde realisatieplan worden als uitwerking een aantal maatregelen en experimenten aangekondigd. Onze waarneming: het is te […]

Help, de Tweede Kamer wordt digi-wijzer!

Heeft dit onderzoek gevolgen voor de Nederlandse samenleving of is het een zuiver interne aangelegenheid?

In de motie over digitalisering, die de Tweede Kamer afgelopen dinsdag 4 juni heeft aangenomen, staat de eigen kennishuishouding centraal. De motie van de initiatiefnemer Kees Verhoeven (D66) vraagt het presidium onderzoek te doen hoe het parlement meer kennis van digitalisering die alom om ons heen grijpt kan opbouwen. De eigen kennis en grip schieten […]

Holland Festival opent overweldigend (maar wel elitair)

Nederland is deel van Europa en heeft in de eigen witte cultuur nog steeds geen echte vooruitgang geboekt richting een inclusieve cultuur

Artsen en advocaten moeten jaarlijks verplicht bijscholen. Om de zorg en de rechtsbijstand op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Broodpolitici kennen zo’n verplichting niet. Als kiezer ben je dan overgeleverd aan de kwaliteit van de individuele politicus die zonodig zich bedient van nepnieuws, leugens en mogelijk lijdt aan een gebrekkig historisch besef. […]

Christen in nood, een politiek kerstverhaal

Ze wisselen wat indrukken uit over de relatie met de Kamer en de oppositie waarna de premier tot de kern van het bijpraten komt

De woorden beuken nog steeds op hem in. Elke zin trekt het touw om zijn nek strakker aan. Het feestelijk licht ter ere van het Kindeke, zo nadrukkelijk aanwezig in deze decembermaand, lijkt definitief gedoofd. Het eigen huis, altijd een baken van vrede en hoop, voelt kil en verlaten. Zijn familie volgt zijn aanwijzing zonder […]

Breek het huidige cultuurbeleid

'De culturele elite vreest een grote betrokkenheid van de lokalo’s'

Komend weekend start traditioneel het culturele seizoen met de Uitmarkt in Amsterdam. Met maar liefst 386 optredens op 27 podia kan het toegestroomde publiek kennis maken met nieuwe producties, mee zingen met overbekende smartlappen en vooral zichzelf op foto vastleggen met artiesten die je zomaar tegen het lijf kunt lopen. En dat allemaal nagenoeg gratis […]

Coalitieakkoorden 2018 vier grote steden: geringe aandacht voor de slimme stad

Als de gemeenteraden niet worden wakker geschud dan blijft de slimme stad het speeltje van grote techbedrijven

De coalitieakkoorden die gesloten zijn in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schieten te kort in de aandacht voor hun groei als slimme stad. Tot deze conclusie kom ik als programmeur van het Kennisfestival Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad van 21, 22, 23 juni 2018, na analyse van de vier akkoorden. De […]

Vrij op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Dat moet lukken!

Het wordt tijd dat de progressieve krachten gezamenlijk opstaan om de eerste mei de waarde te geven die het verdient

Natuurlijk zijn we vrij op Koningsdag, dit jaar gevierd op vrijdag 27 april. Wat we precies vieren, wordt vaak ter plekke ingevuld. Met een dekentje met rommel op de vrijmarkt. Voor de TV voor een publiek gefinancierde promotie van een oranjegekleurd familie-event, door erfopvolging daartoe aangezet. Of gewoon heerlijk op de volkstuin waar de eerste […]

Sorry Bright!

Hoe een witte adviescommissie een succesvolle zwarte theatermaker dreigde af te serveren

De zwarte man in een hagelwit pak – op klompen – verhaalt op theatrale wijze van zijn vluchtverhaal vanuit het door oorlog geteisterde Liberia. Amerika was zijn doel maar hij bleef via de KLM steken in Amsterdam. Zijn ‘reisagent’ adviseert hem een getraumatiseerde slachtoffer te spelen. Als gevierd acteur in eigen land kon hij toch […]

Othello: een verplichte voorstelling over racisme voor onze politici

Het is in onze tijd van veel waarde als we leren tijdig de Jago’s te kunnen ontmaskeren voordat hun racistisch vergif zich verspreidt

Volgens het regeerakkoord 2017-2021 van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU moeten scholieren een bezoek brengen aan het Rijksmuseum en het Nederlandse parlement. Tevens moeten deze scholieren het Wilhelmus leren. Dit alles ter versterking van de Nederlandse identiteit. In met name culturele kring zijn deze beleidsmaatregelen niet zo serieus genomen. In de eigen omgeving […]

Het werkelijke probleem blijft: de VVD-cultuur

Het neo-liberalisme van de VVD stelt het eigen ik centraal; het algemeen belang is daaraan ondergeschikt

In de nabeschouwingen over de val van VVD’er Halbe Zijlstra, die gelogen heeft over een bezoek aan president Poetin, heeft het journalistieke speurwerk van De Volkskrant terecht veel aandacht gekregen. Door de vastberadenheid van de redacteur kregen de spindoctors van de partij en het ministerie geen kans en moest de VVD-minister van Buitenlandse Zaken zijn […]

Meer zien