Hoogleraar kunst en economie (UVU/ HKU)

Giep Hagoort (1948) is hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit Utrecht/HKU. Hij introduceerde in 1992 het begrip Cultureel ondernemerschap. Het is oprichter-dean van de private Amsterdam School of Amsterdam. Zijn nieuwste boek gaat over samenwerkingsverbanden in de culturele sector (Cooperate. The Creative Normal, Eburon 2016). Vanaf 2014 leidt hij ERTNAM, European Research and Training Network on Art Management dat in 2017 lezingen en workshops verzorgde in Cagliari (Italië), Exeter (UK) en Moskou.

Coronische gesprekken II

Als je zelf een stap verder wil doen moet je wel over een heldere geest beschikken en vooral ook empathie tonen

We zijn bij deze coronacrisis totaal irrelevant geworden Hè, wat? Sorry, ik zit te lezen, ik zet je even wat harder. Wie zijn relevant? Irrelevant! Wij! We komen nergens meer in. In geen talkshow, in geen krant, niet op de radio en Facebook. Heb geduld, ga even in zelfisolatie. Wacht een paar maanden totdat de […]

Coronische gesprekken

Sorry John, we worden afgerekend op het aantal producties en niet op een hoeveelheid persoonlijk wel en wee van onze afdeling

Met mij. Denk je nog aan het afgeven van papieren zakdoekjes. Ze zijn schoon op. OK, hoe gaat het daar? Heel erg stil natuurlijk, ik lees wat en kijk TV. Ik heb zo zitten denken dat het misschien wel genoeg is zo. Wat bedoel je, mam? Nou, ik ben 85 en als ik iets ga […]

Prijzen Postcode Loterij naar een ZZP-noodfonds!

Een oproep aan de Postcodeloterij om nu werkelijk maatschappelijk relevant te zijn

Zojuist heeft premier Rutte in een toespraak voor radio en TV de ernst van de coronacrisis uitgelegd. Een crisis die ons 17 miljoenen Nederlanders en medelanders hard treft. Enkele minuten na de toespraak klonk er een juichend radiospotje van de Postcodeloterij: doe mee en win een prijs! Even gecheckt: volgens de website worden 300 miljoen […]

We nemen afscheid van het jaar 2019

Voor een perspectiefvol 2020 kunnen we de activistische jongeren als voorbeeld nemen en steun aan hun acties op de agenda zetten, meer dan tot nu toe het geval is

Ja, de wereld is in verwarring. Ja, de wereldleiders lijken daarbij minder coöperatief. De VN-klimaattop in Madrid aan het einde van dit jaar was bijna een totale mislukking. Spanningen blijven aanhouden of treden opnieuw op in het Midden-Oosten, Kashmir en in de relatie China-India. Naast het bekende woord ‘handelsoorlog’ dreigt een nieuwe categorie te ontstaan: […]

Pleidooi voor een Autoriteit Boer & Burger (AB&B)

De neergaande trends in biodiversiteit van de afgelopen decennia zijn te urgent om aan de mondiale vrije markt over te laten

Door: John Huige & Giep Hagoort Minister Carola Schouten (LNV) heeft terecht waardering gekregen voor het uitbrengen van haar nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (september 2018). Nederland als koploper in kringlooplandbouw. In het op 17 juni gepubliceerde realisatieplan worden als uitwerking een aantal maatregelen en experimenten aangekondigd. Onze waarneming: het is te […]

Help, de Tweede Kamer wordt digi-wijzer!

Heeft dit onderzoek gevolgen voor de Nederlandse samenleving of is het een zuiver interne aangelegenheid?

In de motie over digitalisering, die de Tweede Kamer afgelopen dinsdag 4 juni heeft aangenomen, staat de eigen kennishuishouding centraal. De motie van de initiatiefnemer Kees Verhoeven (D66) vraagt het presidium onderzoek te doen hoe het parlement meer kennis van digitalisering die alom om ons heen grijpt kan opbouwen. De eigen kennis en grip schieten […]

Holland Festival opent overweldigend (maar wel elitair)

Nederland is deel van Europa en heeft in de eigen witte cultuur nog steeds geen echte vooruitgang geboekt richting een inclusieve cultuur

Artsen en advocaten moeten jaarlijks verplicht bijscholen. Om de zorg en de rechtsbijstand op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Broodpolitici kennen zo’n verplichting niet. Als kiezer ben je dan overgeleverd aan de kwaliteit van de individuele politicus die zonodig zich bedient van nepnieuws, leugens en mogelijk lijdt aan een gebrekkig historisch besef. […]

Christen in nood, een politiek kerstverhaal

Ze wisselen wat indrukken uit over de relatie met de Kamer en de oppositie waarna de premier tot de kern van het bijpraten komt

De woorden beuken nog steeds op hem in. Elke zin trekt het touw om zijn nek strakker aan. Het feestelijk licht ter ere van het Kindeke, zo nadrukkelijk aanwezig in deze decembermaand, lijkt definitief gedoofd. Het eigen huis, altijd een baken van vrede en hoop, voelt kil en verlaten. Zijn familie volgt zijn aanwijzing zonder […]

Breek het huidige cultuurbeleid

'De culturele elite vreest een grote betrokkenheid van de lokalo’s'

Komend weekend start traditioneel het culturele seizoen met de Uitmarkt in Amsterdam. Met maar liefst 386 optredens op 27 podia kan het toegestroomde publiek kennis maken met nieuwe producties, mee zingen met overbekende smartlappen en vooral zichzelf op foto vastleggen met artiesten die je zomaar tegen het lijf kunt lopen. En dat allemaal nagenoeg gratis […]

Coalitieakkoorden 2018 vier grote steden: geringe aandacht voor de slimme stad

Als de gemeenteraden niet worden wakker geschud dan blijft de slimme stad het speeltje van grote techbedrijven

De coalitieakkoorden die gesloten zijn in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schieten te kort in de aandacht voor hun groei als slimme stad. Tot deze conclusie kom ik als programmeur van het Kennisfestival Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad van 21, 22, 23 juni 2018, na analyse van de vier akkoorden. De […]

Meer zien