Universitair docent Europees Bestuur

Dr. Gijs Jan Brandsma is als docent/onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) aan de Universiteit Utrecht.

Hij richt zich op Europees bestuur. Daarbinnen doet hij empirisch onderzoek naar thema's die een sterke normatieve lading hebben, zoals verantwoording, transparantie en vertrouwelijke besluitvorming. Ook geeft hij trainingen over hoe nationale organisaties om kunnen gaan met Europa.

Europese regelzucht bestaat niet

De Nederlandse regelzucht is vele malen groter dan de Europese. Hou eens op met die hardnekkige mythe dat Brussel ons overvoert met regeltjes

Je kon erop wachten in de campagne: het prijsschieten op Europa is begonnen. Henk Kamp trapte woensdagavond af bij Knevel & Van den Brink door Europa neer te zetten als een snelkookpan van overbodige regels. Daar worden er zoveel van bedacht, klaagde hij, dat zelfs onze Neelie Kroes het niet meer allemaal kan tegenhouden. En hij besteedt zelf soms wel 25 procent van zijn tijd aan het tegenhouden van Europese regels.