Illustrator, campaigner en beeldend kuns

De in Iran geboren Golrokh Nafisi studeerde aan de Art University van Teheran. Zij is illustrator en beeldend kunstenaar, en actief voor verschillende politieke campagnes. Zij leeft en werkt in Amsterdam, waar zij tevens studeert aan de Rietveld academie.

Occupy Campaign

Occupy Campaign #5: Cartoon

Dit weekend voert een uit de Occupy-beweging voortgekomen tak met de naam ‘Occupy Campaign’ actie in onder meer de Jan van Galenbuurt in Amsterdam. Dat gebeurt naar Amerikaans model: met folders, banners, een huis aan huis team en een phonebank. Zie: www.occupycampaign.nl. Joop publiceert een aantal teksten van betrokkenen over Occupy, over de maanden op Beursplein, de doelstellingen van de Occupy beweging, dilemma’s en scenario’s voor de toekomst. Hier Golrokh Nafisi over de verbeelding van Occupy.