Hans Baaij (1953) studeerde neuropsychologie in Amsterdam, maar werd in 1980 initiatiefnemer en mede-eigenaar van de audiovisuele club Mazzo. De eerste designed club met video- en diaprojecties, infotainment en spraakmakende events. Ook richtte hij Mazzo Video, naderhand het grootste Europese bedrijf op het gebied van grootbeeldprojecties op. In 1990 startte Baaij Sociëteit, Grand Café en Discotheek De Wereld, dat helaas door fouten in de bouw en een zwalkende brouwerij binnen een half jaar failliet ging. Na deze avonturen in de horeca schoolde Baaij zich om tot fiscaal jurist en begon een fiscale praktijk gespecialiseerd in freelancers. In 1997 richtte hij met schrijver J.J. Voskuil de Stichting Varkens in Nood op en in 2006 Stichting Dier&Recht. Met deze stichtingen behaalde hij successen: campagnes met prominenten als Jan Terlouw, Youp van ’t Hek, Robert Long en Dimitri Verhulst, het einde aan castratie voor meer voor 20 miljoen biggen per jaar, humanere slacht van miljarden kippen via Europese wetgeving, baanbrekende rechtszaken tegen fokkers van rashonden met erfelijke aandoeningen, verbeteringen bij veetransporten en veemarkten, en het uitbrengen van de innovatieve SuperWijzer App.

Niet wéér een sukkel als minister van Landbouw

De afgelopen twintig jaar was er geen beleid, geen visie, geen ondernemerschap en geen enkele vorm van sturing. Voeg daar nog eens de NVWA aan toe en dan heb je een giftige mix van stilstand, desinteresse en onmacht. Een overzicht van de recente geschiedenis:

Ik heb sinds de varkenspestepidemie in 1997, toen 10 miljoen Nederlandse varkens werden geruimd, aardig wat ministers en staatssecretarissen van Landbouw mee mogen maken. De eerste was VVD-er Jozias van Aartsen, die notabene nog tijdens de varkenspest onze systemen voor de intensieve varkenshouderij aan China trachtte te verkopen. Zonder veel succes; de Chinezen hadden al […]

Het Beter Leven keurmerk bestaat tien jaar!

De Nederlandse veehouderij heeft baat bij het keurmerk en bij een verdere verhoging van de eisen

De Dierenbescherming is tien jaar geleden begonnen met het Beter Leven keurmerk (BLK), vanuit de gedachte dat het meer effect heeft om 99 procent van de dieren een iets beter leven te geven, dan 1 procent een veel beter leven via de biologische veehouderij. En met behoorlijk succes. Op dit moment heeft bijna 70 procent […]

Bloedluis: een probleem van de kippenboeren?

Over de belangen van kippen, hoe zwaarwichtig ook, wordt simpelweg niet nagedacht, ook niet door de media.

In de media worden kippenboeren als voornaamste slachtoffers gepresenteerd van de eierencrisis. NRC Handelsblad stelt bijvoorbeeld dat de mijten, amper een millimeter groot, de hardnekkige vijand van elke kippenboer zijn. Dat de kippen ernstig ziek worden en vogelgriep kunnen krijgen, wordt uitsluitend gezien als een economisch probleem. Hetzelfde was op televisie te zien bij bijvoorbeeld […]

Overheid bagatelliseert Q-koorts, negeert schrijnende bokkenmesterijen

74 personen overleden door door Q-koorts en 444 mensen kregen een chronische ziekte. Op de helft van de bokkenmesterijen is de situatie schrijnend. Maar een verzoek om de geitenhouderij te begrenzen werd door Van Dam afgewezen

Nederlandse geitenhouderijen groeien hard, mede omdat de producten van de geit onterecht worden gezien als dier- en milieuvriendelijk alternatief. Daarnaast was er natuurlijk de Q-koorts, die zorgde voor dodelijke slachtoffers en een enorme economische schade. Reden voor ingrijpen? Voor de overheid niet, die bagatelliseert slechts, en gaat voorbij aan de problematiek die zich afspeelt in […]

Wordt dit het einde van varkens in nood?

De overheid moet de vee-industrie niet langer kunstmatig overeind houden, maar zoals indertijd bij de sluiting van de kolenmijnen een soort DSM opzetten ter vervanging van de verloren gegane en verouderde vee-industrie.

Nederland was tien jaar geleden koploper bij de ontwikkeling van innovatieve vleesvervangers. Zo was Mark Post, hoogleraar fysiologie, één van de eerste onderzoekers die aan de slag ging met kweekvlees. Toenmalig minister Gerda Verburg van Landbouw had toen moeten investeren in alternatieven voor de productie van vlees. Dat is niet gebeurd. Tegelijkertijd bleven boerendochter Verburg […]

Vallen verkiezingsbeloften onder het Reclamerecht?

Een bekend voorbeeld van het verbreken van een verkiezingsbelofte was toen onze premier Mark Rutte tegen zijn belofte in toch moest instemmen met financiële hulp aan Griekenland

Politieke partijen komen voor de verkiezingen met allerlei beloften, die vervolgens weinig waard blijken te zijn. Voor het eerst is bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend tegen een politieke partij wegens misleiding van de kiezer.

Hervorm de varkenssector

Waarom er een accijns op vlees moet komen

Meer belasting ophalen en in één moeite door de varkensboeren, de volksgezondheid, het milieu en de dieren een dienst bewijzen? Een vleestax biedt het allemaal.

Reclamecode-commissie buigt zich over verkiezingsbelofte PvdA

Partij houdt plezierjacht in stand ondanks voornemen in verkiezingsprogramma

Voor het doden van wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen bestaat geen enkele noodzaak en daarom wordt het plezierjacht genoemd. Slechts 3% van de Nederlandse bevolking is voorstander van deze vorm van vermaak. Ook de PvdA was gedurende vele jaren stellig en zonder voorbehoud van mening dat de plezierjacht verboden moest worden.

De overheid speelt spelletjes met de gezondheid van varkens

Dierenwelzijn in Nederland: 2,7 miljard overtredingen per jaar en nog geen 100 opgelegde boetes

Begin dit jaar verscheen een rapport van Dier&Recht en Varkens in Nood over het grote aantal overtredingen in de vee-industrie. De conclusie was dat boeren het afgelopen jaar minimaal 2,7 miljard keer de dierenwelzijnswetten hebben overtreden. Hiervan waren 500 miljoen dieren de dupe. Er werden vervolgens minder dan 100 processen-verbaal uitgeschreven. Zo bleek uit het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA).

De innovatie van het plofvarken

Zeugen krijgen speciaal voedsel om meer, maar kleinere biggetjes te produceren en 'kunstzeugen' moeten het tekort aan tepels oplossen...

In de intensieve varkensteelt wordt alles gedaan om zo efficient mogelijk ons varkensvlees te produceren. Toen Varkens in Nood in 1997 werd opgericht, produceerde de gemiddelde zeug in de vee-industrie iets meer dan 20 biggen per jaar. Dat was al een stuk meer dan de schamele 5 à 6 biggetjes die de voorouder van het productievarken, het everzwijn, in de natuur voortbrengt.