Directeur Milieudefensie

Hans Berkhuizen (1956) zet zich vanaf 2010 als directeur van Milieudefensie in voor een duurzamere wereld. Daarvoor werkte hij jarenlang in de energiesector en de watersector, de laatste jaren als partner bij adviesbureau ORG-ID. Berkhuizen studeerde biologie en natuurkunde aan de universiteit van Leiden.

Burgers kunnen de vruchten plukken van windenergie

Dit is hét moment om iedereen te betrekken bij windenergieplannen

Windenergie draagt bij aan lokale betrokkenheid, saamhorigheid en leefbaarheid. Tenminste, als burgers op de juiste manier worden betrokken bij windmolens. Door windprojecten samen met burgers op te zetten en hen te laten participeren, dragen gemeenten bij aan het opwekken van duurzame energie en kunnen belangrijke voorzieningen met de opbrengst van windenergie worden gefinancierd. Partijen in gemeenteraden maken nog veel te weinig werk van de kansen van burgerparticipatie in windenergieparken. Terwijl juist in de komende raadsperiode grote stappen gezet gaan worden.

Energieakkoord belangrijke stap naar duurzamer Nederland

Beter inzetten op echt groene technieken dan zoveel mogelijk procenten sprokkelen

Er ligt een Energieakkoord op hoofdlijnen. Een akkoord waarmee Nederland afkoerst op een trendbreuk van fossiele verslaving naar gebruik van duurzame energie. Door in te zetten op energiebesparing en op energie opwekken met zon en wind. Oude kolencentrales gaan eerder dicht en er komt een grens aan het bijstoken van biomassa, met tegelijk strenge duurzaamheidscriteria. Een trendbreuk van fossiel en verspilling naar duurzaam.

Atsma zet milieu keer op keer in de uitverkoop

Staatssecretaris Joop Atsma laat met het afschaffen van het statiegeld opnieuw zien het milieu best in de uitverkoop te willen doen om het bedrijfsleven tegemoet te komen

Atsma wil af van het statiegeldsysteem in Nederland. De verpakkingsindustrie vindt het namelijk ‘te duur’ en ‘garandeert’ dat zonder de statiegeldregeling de hoeveelheid ingezamelde kunststofafval niet terugloopt. Op basis van deze lobby, gaat Atsma akkoord. Terwijl met de huidige regeling vijfennegentig procent van de flessen wordt teruggebracht. Een succes dus. Het argument dat door oranje verzamelbakken te plaatsen ook ander plastic verzameld kan worden, is geen reden om een goed werkend systeem af te schaffen. Hou het systeem intact en zet ook verzamelbakken neer voor ander plastic afval. De extra opgehaalde rommel is dan milieuwinst! Maar dat lijkt niet het soort winst waar Atsma oog voor heeft.