Hoogleraar strafrecht/procesrecht

Prof. mr Hans de Doelder is sinds 1987 hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1993 tot 2001 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Prof. De Doelder heeft in Leiden gestudeerd (1972) en is in 1981 gepromoveerd aan de Universiteit Brabant. Van 1979 tot 1989 is hij officier van justitie geweest. Vanaf 1989 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Trento (Italië), China University of Political Science and Law in Beijing en East China University of Politics and Law in Shanghai. Daarnaast was hij tot 2004 vice-voorzitter van de klachtencommissie van de politie Rotterdam en is hij momenteel voorzitter van Transparency International Nederland.

Minimumstraffen zijn volksverlakkerij

De criminaliteit is al jaren gelijk en de straffen zijn hier relatief hoog. Strafminima hebben alleen negatieve effecten

Het te vormen kabinet zou overeen zijn gekomen in Nederland minimumstraffen in te gaan voeren. Joost Eerdmans schreef er onlangs over op deze pagina. Om het volk rijp te maken voor een dergelijke ingreep dient er eerst een probleem te worden voorgeschoteld: welnu, de stelling is dat de criminaliteit de pan uitrijst en dat rechters te laag straffen. Beide stellingen zijn onwaar.