Antropoloog, vredesactivist, publicist

Antropoloog, vredesactivist, publicist en oud-docent Niet Westerse Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn veldwerkregio’s zijn Zuid-Azie en Afrika. Ook Z-Afrika ten tijde van de 'apartheid', wat leerzaam was, ook door de botsingen met het regime.

Mede-oprichter van GroenLinks

Hij was actief in de christen-radicale beweging in de jaren 70. Tevens is hij initiatiefnemer en adviseur van De Linker Wang. Hij is voorzitter van de gandhiaanse Beweging van Geweldloze Kracht en columnist in onder meer het VredesMagazine.

Publicaties

  • Een keizer zonder kleren, Ken JeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij

    2016


Het Timmermanseffect

Zelf twijfelde ik lang qua stem tussen Bas Eickhout en Frans Timmermans

Genoeg thema’s om over te schrijven: over de populistische president Trump, die zichzelf ‘een genie’ noemt, en over wie Baudet zo enthousiast is. Of over ‘de moderne mens en z’n zoektocht naar zingeving’. Iets wat nog niet zo gek lijkt als we alleen al kijken naar de Bosjesmannen in Botswana, waar ik eens onderzoek deed. […]

De bedenkelijke wensen van Baudet

Het is jammer dat Baudet de ‘nee-beweging’ heeft weten te versterken, mede omdat vele kiezers minder doorzien welke ideeën hij er op na houdt

Zelf eens Statenlid van de provincie Zuid-Holland, voel ik me niettemin meer Leidenaar dan Zuid-Hollander. Over het algemeen zijn provincies niet ‘in’. Toch bleef 20 maart niet onopgemerkt. Het kabinet verloor in de Eerste Kamer zijn meerderheid en Thierry Baudet leverde een prestatie. Hoe hij handenschuddend en soms dansend veel mensen mobiliseerde voor zijn club […]

Decemberfeesten

Mogelijk dat de broederschap, zoals Kerstmis die symboliseert, deze maand een extra impuls krijgt

December kent 2 tradities, waar Nederlanders nogal aan gehecht zijn. Ik bedoel het mooie kinderfeest  Sinterklaas en voorts Kerstmis, dat in mijn perceptie vooral een feest van de liefde en-of van het  innerlijk licht is. Bij beiden zien we ook het dan graag in familieverband bijeen willen zijn. Dit schrijvend kom ik nog terug op […]

Staan jihadisme en Erdogan haaks op de islam?

Religie kan wel positieve waarden uitstralen, maar is in de kern geen politieke maar een innerlijke zaak.

Het christendom noemt zich, net als de islam een vredesreligie, maar kent ook de leer van de ‘Rechtvaardige Oorlog’ met regels, waarin oorlog niet beslist uitgesloten behoefde te worden. Heel wat vorsten beriepen zich er op, indien ze meenden ten strijde te moeten trekken, hun zaak mooi voorstellend en zich rechtvaardigend met ‘echt niet anders […]

Waart er een spook door het Westen?

Zitten we te veel in de angstemotie of gebrek aan zelfaanvaarding, omdat we ons laten wijs maken dat we slecht zijn?

In een bevlogen toespraak van de 85-jarige Jan Terlouw in ‘De Wereld Draait Door’ schetste deze een in de samenleving ‘heersend wantrouwen’, waarbij hij de politici opriep tot authentiek handelen, de mensen tot vertrouwen en de jongeren het ‘niet langer te pikken’. Die rede was even het gesprek van de dag. Maar is er, zo […]

Is Turkije bezig een tweede Iran te worden?

De Gülenaanhangers en andere vervolgde groepen in Turkije verdienen onze solidariteit

Fungeert de sympathieke althans op dienst gerichte Hizmet- of Gülenbeweging, los van de ‘coup’ in juli, als zondebok, lees middel, voor president Erdogan om met voorbedachten rade, mogelijk zelfs vanuit een lang te voren bedacht sluw plan, een voorzichtig ontluikende democratie en rechtstaat om zeep te helpen in de richting van een partijdictatuur of voor […]

Eliminatie van Turkse Soefi-beweging

Terwijl de Soefi-beweging juist erg pleit voor geweldloosheid, dialoog en democratie, zijn zij onder Erdogans nieuwe anti-terreurwet vogelvrij verklaard

Religies ontstonden vanaf 800 voor Christus en richten zich oorspronkelijk op meer menswording. Dit via spiritualiteit, met andere woorden door in verbinding met de Bron bezield te leven. In de woorden van Boeddha: ‘Je eigen lantaarn, je eigen licht te zijn’. Maar het duurde niet lang of religies verwerden tot onderdrukking. Met claims als enige […]

Naar een ander denken

Ik constateer als socioloog, met vele anderen, een omslag van dualiteits- naar eenheidsbewustzijn

We bevinden ons, soms zonder het te beseffen, in een cultuuromslag. Een omslag, waarin we weer met de neus gedrukt worden op de vraag wie we eigenlijk zijn als mens. Een cultuuromslag, waarin we ook oude pijnlijke energie opschonen, waarbij er soms tevens oude lijken uit de kast komen, zoals machtsmisbruik, ook naar jonge mensen toe. […]

Iets bestrijden en tegelijk voeden

Religie, synagoge, kerk en moskee zijn een kracht ten goede, maar helaas vaak ook ten kwade

Leven zit vol met paradoxen. Ik som wat op: 1) Vluchtelingen moet je voor je gevoel en volgens het VN-vluchtelingenverdrag helpen. Maar je wilt ook niet à la Samson dat de stroom te groot en het populisme dus te extreem wordt, terwijl mr. S. misschien vergeet, dat ook Turkije niet echt opvalt in vluchtelingenvriendelijkheid. 2) […]

We weten nog steeds niet hoe te reageren op ‘terrorisme’

Maar weten wel dat fanatieke groepen, overgelaten aan zichzelf, uiteindelijk ten onder gaan aan onderling geweld

Na ‘Parijs’ namen moslims sneller en sterker afstand van de aanslagen dan voorheen. Dat Mustafa Kus toen meteen Leidenaren liet ‘tagen’ voor een middernachtwake bij de Pieterskerk (zie foto Leidsch Dagblad 14-11), is er een uiting van. Tevens, dat kamerlid Ahmed Marcouch PvdA en VVD lijkt mee te krijgen voor scherp ‘in de gaten houden van’ salafisten, die hij ‘een voorportaal voor jihadisten’ noemt.

Meer zien