Antropoloog, vredesactivist, publicist

Antropoloog, vredesactivist, publicist en oud-docent Niet Westerse Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn veldwerkregio’s zijn Zuid-Azie en Afrika. Ook Z-Afrika ten tijde van de 'apartheid', wat leerzaam was, ook door de botsingen met het regime.

Mede-oprichter van GroenLinks

Hij was actief in de christen-radicale beweging in de jaren 70. Tevens is hij initiatiefnemer en adviseur van De Linker Wang. Hij is voorzitter van de gandhiaanse Beweging van Geweldloze Kracht en columnist in onder meer het VredesMagazine.

Publicaties

  • Een keizer zonder kleren, Ken JeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij

    2016


Hoe met het complotdenken om te gaan?

Vrijheid en democratie zijn een groot goed, maar er zijn grenzen

Met het complotdenken gaat het op en neer. In de huidige tijd lijkt het ook weer een hype. De tijd dus waarin de centrale maatregelen om het coronavirus er wat onder te houden, van bepaalde zijde – ‘mijn vrijheid is in het gedrang, er is groot bedrog gaande’ – nogal weerstand oproepen. Dat denken raakte […]

Hagia Sophia ineens een moskee: is dat erg?

Er is toch niets mis met het feit dat moslims nu mediteren en God aanroepen in een stenen gebouw waar voorheen christen hetzelfde deden?

Soms heb je iets met een land. Turkije is dat voor mij, ook historisch gezien, als residu van het eens grote Osmaanse Rijk, dat zelfs tot in Spanje vandaag nog mooie monumenten laat zien. Voorts was ik, behalve vroeger voor vakantie, er nog redelijk recent voor journalistieke onderzoeksmissies. Ik herinner me dat ik eens een […]

Warme woorden en een glimlach zijn nodig in de coronacrisis

Elkaar lichamelijk warmte geven kan vandaag minder goed. Laten we daarom ons best doen elkaar in innerlijke of geestelijke zin liefdevolle warmte te geven.

We leven in een coronacrisis en in een eenzaamheidscrisis. Premier Mark Rutte en koning Willem Alexander noemden ze beiden in hun prima toespraken. De koning vroeg daarbij aandacht voor drie dingen, namelijk: alertheid, solidariteit en warmte. Het is wel een beetje de vraag of de mijns inziens echt noodzakelijke maatregelen om het coronavirus in te […]

Trump een stabiel genie?

Zo de verkiezingen ingaan voor een tweede termijn lijkt me dodelijk.

Twee journalisten van de Washington Post publiceren deze maand een boek over president Trump met de intrigerende titel ‘Een stabiel genie’. Het is geen fijn filosofisch boek, waar je meteen naar grijpt. De titel trekt niet aan en je wilt liever niet betrokken worden in de polarisatie die momenteel gaande is in de de Noord-Amerikaanse […]

De moderne mens en het verlangen naar mysterie

Op de vraag waarom we hier zijn, kunnen we gaan inzien dat het leven voor ons een soort leerschool is, dat we onderweg zijn

Elke cultuur heeft een ‘verhaal’ of een soort mythe, beter gezegd een Mysterie om het stukje wereld waarin wordt geleefd mee uit te drukken. Dat Mysterie of die diepere werkelijkheid kan men niet straffeloos wegduwen. Toch lijkt de moderne seculiere mens van vandaag dat te doen. Het is niet alleen materie en nog eens materie […]

Het Timmermanseffect

Zelf twijfelde ik lang qua stem tussen Bas Eickhout en Frans Timmermans

Genoeg thema’s om over te schrijven: over de populistische president Trump, die zichzelf ‘een genie’ noemt, en over wie Baudet zo enthousiast is. Of over ‘de moderne mens en z’n zoektocht naar zingeving’. Iets wat nog niet zo gek lijkt als we alleen al kijken naar de Bosjesmannen in Botswana, waar ik eens onderzoek deed. […]

De bedenkelijke wensen van Baudet

Het is jammer dat Baudet de ‘nee-beweging’ heeft weten te versterken, mede omdat vele kiezers minder doorzien welke ideeën hij er op na houdt

Zelf eens Statenlid van de provincie Zuid-Holland, voel ik me niettemin meer Leidenaar dan Zuid-Hollander. Over het algemeen zijn provincies niet ‘in’. Toch bleef 20 maart niet onopgemerkt. Het kabinet verloor in de Eerste Kamer zijn meerderheid en Thierry Baudet leverde een prestatie. Hoe hij handenschuddend en soms dansend veel mensen mobiliseerde voor zijn club […]

Decemberfeesten

Mogelijk dat de broederschap, zoals Kerstmis die symboliseert, deze maand een extra impuls krijgt

December kent 2 tradities, waar Nederlanders nogal aan gehecht zijn. Ik bedoel het mooie kinderfeest  Sinterklaas en voorts Kerstmis, dat in mijn perceptie vooral een feest van de liefde en-of van het  innerlijk licht is. Bij beiden zien we ook het dan graag in familieverband bijeen willen zijn. Dit schrijvend kom ik nog terug op […]

Staan jihadisme en Erdogan haaks op de islam?

Religie kan wel positieve waarden uitstralen, maar is in de kern geen politieke maar een innerlijke zaak.

Het christendom noemt zich, net als de islam een vredesreligie, maar kent ook de leer van de ‘Rechtvaardige Oorlog’ met regels, waarin oorlog niet beslist uitgesloten behoefde te worden. Heel wat vorsten beriepen zich er op, indien ze meenden ten strijde te moeten trekken, hun zaak mooi voorstellend en zich rechtvaardigend met ‘echt niet anders […]

Waart er een spook door het Westen?

Zitten we te veel in de angstemotie of gebrek aan zelfaanvaarding, omdat we ons laten wijs maken dat we slecht zijn?

In een bevlogen toespraak van de 85-jarige Jan Terlouw in ‘De Wereld Draait Door’ schetste deze een in de samenleving ‘heersend wantrouwen’, waarbij hij de politici opriep tot authentiek handelen, de mensen tot vertrouwen en de jongeren het ‘niet langer te pikken’. Die rede was even het gesprek van de dag. Maar is er, zo […]

Meer zien