Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Omtzigt is kaltgestellt door de oppositie

Ondanks de hevige verontwaardiging, moties van afkeuring en wantrouwen en grote woorden jegens Mark Rutte, wordt Pieter Omtzigt toch langzaam maar zeker toch naar zijn 'functie elders' gemanoeuvreerd.

De VVD had het goed gezien. Geharnast en onverzettelijk schaarden de mastodonten zich achter Mark Rutte. Twee miljoen stemmen konden en mochten niet genegeerd worden. De aftocht van Mark Rutte was onbespreekbaar. D66 en CDA twijfelden en steunden de motie van wantrouwen niet. Ze wilden de kaarten tegen de borst houden in verband met de […]

De formatie vereist bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing is het toverwoord in Den Haag. Maar de formatie gebeurt nog op de ouderwetse, achterhaalde manier van werken. Een impasse is het gevolg.

De motie van GroenLinks en PvdA zal hier weinig aan veranderen. Beleidspunten zoals meer investeren in de sociale advocatuur zijn prima. Maar dat verandert niets aan de verhouding tussen kabinet en Tweede Kamer. Verder is het een algemene motie waar niemand echt tegen kan zijn, maar nergens echt concreet wordt. Het volgende kabinet dat met […]

Monsanto wil met rechtszaken duidelijke voedsellabels voorkomen

Monsanto weet dat als zij in Vermont de wetgeving tegenhouden, ze in andere staten ook een goede kans maakt

In de staat Vermont is een wet voorbereid die bepaalt dat aangegeven moet worden op het label of er sprake is van GMO producten. Monsanto dreigt Vermont met enorme rechtszaken.

Het racisme van Xavier Baudet

Dat Europa leidt tot meer racisme is historisch gezien onjuist .. De denkfout van Baudet is dat er een homogene groep valt te identificeren die als een 'volk' kan worden bestempeld

Na het aansprekende verhaal van Timmermans komt Xavier Baudet met een tenenkrommend verhaal dat een Federaal Europa het racisme aanwakkert.

Vrije zorgkeuze is een illusie

Bij de constant oplopende zorgpremie en eigen risico zal de patiënt feitelijk geen keuze hebben

Bij het afsluiten van het zorgakkoord krijgen de zorgverzekeraars nog meer macht in de sector dan nu al het geval is. De vrije keuze van patiënten is niet meer dan een papieren tijger.

Schaf de overheid af!

Gemeenten moeten meer zijn dan een verlengstuk van Den Haag

Meer dan ooit worden de gemeenteraadsverkiezingen beheerst door de landelijk politiek, terwijl het juist door de decentralisatie om de lokale politiek zou moeten draaien. Wordt het niet tijd voor een geheel andere democratie?

Pappen en nathouden, het adagium van kabinet-Rutte II

'Ondertussen drukt dit kabinet van VVD en PVDA gewoon zijn zin door, ondanks de vele goed onderbouwde bezwaren'

Ondanks de enorme wereldwijde crisis blijft alles bij het zelfde. Van alle lessen die we geleerd zouden hebben, is er geen een werkelijk tot uitvoering gebracht.

Wachtlijsten worden korter, ook zonder actieve donorregistratie

De gehele claim van de ADR-voorstanders is gebaseerd op gebakken lucht. Zij willen een immens registratiesysteem in het leven roepen, waartegen grote weerstand is

In tegenstelling tot de berichten van de voorstanders van ADR, blijken de wachtlijsten wel degelijk af te nemen. Met het voorstel van Pia Dijkstra wil D66 alsnog actieve donorregistratie doorvoeren ondanks het feit dat er zeer veel en zeer grote bezwaren bestaan. Het voorstel is een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en kent de nodige valkuilen als het gaat om beheer en zorgvuldigheid.

Waarom innoveren uitgevers zo traag?

'De uitgevers hebben weinig geleerd van de harde lessen van de muziekindustrie, die zelf ook nog worstelt met de nieuwe realiteit'

Polare, de grote boekenketen, sluit tijdelijk haar deuren om haar toekomst veilig te stellen. Ook andere boekhandels en uitgevers verkeren in zwaar weer, terwijl e-Reading nauwelijks van de grond komt.

Europa, Euro, Euh…

Over het ondoorzichtige besluitvormingsproces van de EU

In de Correspondent staat een mooi artikel dat een inkijk geeft hoe Europese wetgeving tot stand komt. Een ondoorzichtig spel met vele belangen en scheef getrokken machtsverhoudingen.

Meer zien