Publicist en filosoof

Hans Schnitzler is publicist en filosoof.

Ik start-up en disrupt, dus ik ben

De digitale revolutie heeft begrippen als start-up en disruptie een magische weerklank gegeven

Ik start-up en disrupt, dus ik ben. Zo zou men het ethos dat in Silicon Valley bewierookt wordt, kunnen samenvatten. Deze vorm van ondernemerschap 2.0 staat of valt met de bereidheid om te mislukken. ‘Failure is succes’, luidt het credo van de veelal jonge en gretige internetondernemers die in ‘The Valley’ hun geluk beproeven. Doel van alle bedrijvigheid en innovatiedrang? Je start-up in no time op de radar van durfinvesteerders zetten en voor een fenomenaal bedrag weer van de hand doen.

We leven in een ‘klikspaan-boterspaan’-land

Onder de banier van een gemeenschappelijke vijand die beschimpt en bespuugd mag worden, hoopt men zichzelf en elkaar terug te vinden

Wie zijn buurman maar vaak genoeg publiekelijk beschimpt en als drager van schadelijke eigenschappen voorstelt, reduceert hem tot een element dat beter verwijderd kan worden. En wanneer er volhardend genoeg beledigd en gestigmatiseerd wordt, zal dat – eerst bij enkelen, later bij velen – het geloof doen postvatten dat er een vijand achter de schutting zit die in een daad van zelfverdediging onschadelijk gemaakt mag worden. Dit principe zette Breivik aan tot massamoord op jonge socialisten en menig baantjesjager tot reputatiemoord op zijn naaste concurrenten. De eerste als resultaat, de tweede als aanstichter van deze dynamiek.

‘Wie de Gutmensch veracht, moet de √úbermensch eren’

Het woord Gutmensch fungeert als wapen om de tegenstander het zwijgen op te leggen

Gutmensch. Wie de polarisatie van de afgelopen jaren met één woord probeert te vangen, komt onvermijdelijk bij dit begrip uit. Het is een woord als een kanonskogel, meestal afgeschoten vanuit de schuttersputjes van het internet, maar evengoed en steeds vaker door guerrilla’s die, vermomd als columnist, in het door de vijand bezette gebied hun geschut mogen afvuren. Het woord Gutmensch fungeert als wapen om de tegenstander het zwijgen op te leggen.