PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

De solidariteit van Joop den Uyl

'Er viel wat te kiezen: een sociaaldemocratisch ideaal waarin je opkomt voor elkaar of liberale opvattingen over zoek het vooral zelf maar uit'

Deze week moest ik denken aan de grote verdiensten van Joop den Uyl. Zijn handelen draaide om solidariteit.

Opdracht aan ons zelf

De aanpak van de crisis is niet alleen een taak van dit kabinet 

In de Algemene Politieke Beschouwingen noemde Diederik Samsom een opdracht die boven alles uitsteekt: het terugdringen van werkloosheid. Die opdracht is ook een opdracht aan onszelf. Iedere dag moeten we als Partij van de Arbeid hard knokken om mensen zonder baan weer een toekomst te bieden.

Doen wat nodig is

We zijn in de coalitie gestapt, omdat we niet aan de zijlijn wilden staan in een tijd van crisis

Afgelopen week was ik te gast in Nieuwsuur, waar ik een voorbeschouwing gaf op het nieuwe politieke jaar. Ik vertelde daar waarom we meedoen aan dit kabinet en welke keuzes we maken in deze moeilijke tijden.

Vrijheid geven brengt risico’s met zich mee

Zijn we nog bereid risico's te lopen?

Mijn zoon Jan heeft een bult op z’n hoofd. Hij klom op een vuilnisbak en bleef haken toen hij er afsprong. Moedig had hij “Nee!” gezegd toen ik vroeg of ik hem moest helpen. Dus liet ik hem springen.

Je kunt overdrijven

Ik misgun niemand zijn of haar boterham, maar de marktwerking in de zorg is echt te ver doorgeschoten

Soms gaat er een nieuwe wereld voor je open. De afgelopen week was dat voor mij de wereld van de onderhoudsbeurten. Niet van de verwarmingsketel of de auto, maar van de ijzeren strip die achterblijft na het dragen van een beugel.

‘Over wat van Waarde is’

Een ding staat voorop: er moet een omslag komen van 'ik' naar 'ons'

Vandaag presenteerde ik namens het bestuur van de Partij van de Arbeid de partijresolutie ‘Over wat van Waarde is’. Deze resolutie beschrijft hoe sociaal-democraten in deze tijd van economische en maatschappelijke veranderingen politiek willen bedrijven.

Voorzitter@pvda.nl

Er werd gezegd dat ontvangers van haatmail zich er maar voor moeten afsluiten...

Op Facebook liet ik vorig week een aantal haatmails lezen die ik de afgelopen tijd in mijn mailbox vond. Het zal niemand zijn ontgaan want de pers pakte er groot mee uit. Kranten, radio en televisie waren allemaal benieuwd wat ik zoal ontvang. De afgelopen week kwamen er ook weer veel mails binnen. Helaas ook weer wat vervelende, maar vooral veel steunbetuigingen.

Goedbedoelde voornemens

Het wordt hoog tijd dat we de toverformules van de efficiƫntiemodellen eens aan de kant schuiven en meer met een menselijke maat gaan meten

Het Albeda College en Zadkine in Rotterdam zijn van plan te gaan fuseren, om daarna zichzelf onder te verdelen in een aantal verschillende kleinere MBO’s. Het is de meeste recente stap in een proces van schaalvergroting- en verkleining, van fusies en overnames. Het lijkt erop dat het onderwijsveld de vermeende kloof tussen hen en het bedrijfsleven vooral lijkt te willen slechten door er op organisatorisch vlak op te gaan lijken.

Alle kinderen zijn gretig, nu alle ouders nog

Motiveren doet kinderen leren

Deze week las ik over het Rotterdamse project ‘Beter Presteren’, waarbij ouders worden aangespoord meer betrokken te raken bij het onderwijs aan hun kinderen. Grotere betrokkenheid zou hebben geleid tot hogere cijfers. Met name kleuters zouden meer profiteren van betrokken ouders. Een kwartiertje per dag voorlezen zou al wonderen doen.

Wereld te winnen tegen arbeidsuitbuiting

Het is hoog tijd dat werkgevers doorkrijgen dat je niet voor een appel en een ei op de eerste rang kan zitten

Elke dag is tegenwoordig wel een dag met een thema. De meeste van die dagen gaan langs mij heen, maar vandaag is het de Europese dag tegen de Mensenhandel. Bij mensenhandel denken de meeste mensen aan vrouwen die gedwongen achter de ramen zitten in Amsterdam, maar mensenhandel kent nog meer donkere kanten. Alleen moet je heel goed kijken om het te zien.

Meer zien