Sinds1953benikschoolmeestereerstbijhetlageronderwijsenvan1957afbijhetspeciaalonderwijsinAmsterdamenLeeuwardenwaarikvan1961tot1996directeurwasvandeProfessorGrewelschoolZMOKTussendoorwasikvan1976tot1980lidvandeInnovatieCommissieBasischoolICBvanhetministerievanOnderwijsIkwaslidvandePvdAmaartoendateenneoliberalepartijwerdbenikovergestaptnaardeSocialistischePartijdeSP

Meer zien