Voormalig Tweede Kamerlid SP

Harry van Bommel (1962) was tot 2017 tweedekamerlid voor de SP. Sinds 1986 is hij lid van de partij. In 1990 werd hij voor de SP lid van de deelraad Amsterdam Oost en voorzitter van de afdeling Amsterdam Oost. In 1994 werd Van Bommel het eerste SP-gemeenteraadslid in Amsterdam. Sinds de entree van de SP in de Tweede Kamer is Van Bommel beleidsmedewerker Onderwijs en Defensie voor de nieuwe fractie. Hij werkte onder andere mee aan het spraakmakende rapport over (het gebrek aan) kansen voor jongeren "Alles Kids?".

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1994) en doceerde hij enkele jaren Nederlands en Engels op een MBO-school.

Laat Armeniërs niet als een baksteen vallen!

Benoeming van deze geschiedenis is een eerste noodzakelijke stap om een einde te maken aan de ontmenselijking van een volk

co-auteur: Inge Drost, secretaris Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) Vandaag vindt in Assen weer de landelijke herdenking plaats van de Armeense genocide van 1915. Aan deze ingetogen plechtigheid nemen al twintig jaar zowel Armeniërs als Nederlanders deel. Behalve nabestaanden zijn dat ook schrijvers, wetenschappers en parlementsleden. De Nederlandse regering schittert door afwezigheid bij deze plechtigheid: […]

Het Europese bouwwerk bevindt zich in kritieke toestand

Nu het Europese project aan alle kanten barsten begint te vertonen, is het tijd om pas op de plaats te maken en nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen

Het Europese project dreigt van alle kanten uit elkaar te vallen. In plaats van verder uit te breiden, zou de EU meer werk moeten maken van alternatieve samenwerkingsvormen, betoogt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Het gebeurt niet snel, maar ik ben het volkomen eens met Frans Timmermans’ uitspraak dat Europa zich in een “perfecte storm” […]

De oorlog die nooit begonnen had mogen worden en de daders die vrijuit gaan

De oorlog, die gepaard ging met een gigantische, cynisch makende en wantrouwen wekkende propagandacampagne gericht op het eigen publiek, heeft immense schade berokkend

Het vorige week verschenen Chilcot rapport over de Britse betrokkenheid bij de oorlog tegen Irak toont eens te meer het immense echec dat dit onbezonnen buitenlandse militaire avontuur is geworden. Het getuigt van morele armoede dat hoofdrolspelers dertien jaar na de misdadige keuze om Irak binnen te vallen nog altijd geen serieuze verantwoording hebben afgelegd. […]

NAVO-top zet Rusland verder onder druk

Wie de bredere context beschouwt, ziet dat het westen de afgelopen jaren geen kans onbenut heeft gelaten om de Russen te provoceren

Op 8 en 9 juli nemen premier Rutte, minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Hennis van Defensie deel aan de grote NAVO-top in Warschau, Polen. Alles wijst erop dat het militaire bondgenootschap de top aan zal grijpen om de toch al hoog opgelopen spanningen met Rusland nog verder te escaleren. Het is van groot […]

Nederland radicaliseert

'Sommige politieke partijen wakkeren de tegenstellingen aan in de hoop daar zetels mee te winnen'

Het lijkt er sterk op dat Nederland in hoog tempo radicaliseert. Nee, dan doel ik niet in de eerste plaats op moslimfundamentalisme of de sympathie voor Islamitische Staat. Ik doel dan op de groeiende tegenstelling tussen mensen die zichzelf als echte Hollander zien en anderen die niet al generaties in Nederland wonen als ‘anders’ beschouwen. Zolang […]

De repressie van Turkije gaat over de grens

Zolang Turkije geen respect toont voor fundamentele waarden die onlosmakelijk verbonden zijn aan de EU, kan er geen sprake zijn van verdere toenadering tot de EU.

De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid staan al jaren onder grote en bovendien toenemende druk in Turkije. Dat blijkt onder meer uit de wereldwijde persvrijheid-index die Verslaggevers Zonder Grenzen jaarlijks opstelt. Turkije scoorde vorig jaar al uiterst belabberd, maar daalde afgelopen jaar verder af naar nummer 151 – lager dan Venezuela, Rusland en Tadzjikistan. Slechts 29 […]

In Oekraïne is corruptie het systeem

Handel lost corruptie niet op, de corruptie tast de eerlijke handel aan

Het verdrag met Oekraïne zou goed zijn voor de bestrijding van corruptie. Die bestrijding is hard nodig want in dit land heeft corruptie het systeem niet aangetast; corruptie ís het systeem. Daarom heeft het land een hoge notering op de corruptie-index. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards ondervond dat pijnlijk in de praktijk. ‘Dit verdrag is […]

Onderzoek of Nederland Bouterse kan vervolgen

Als oud-legerleider Desi Bouterse in Suriname niet wordt vervolgd voor de Decembermoorden, moet het Nederlandse OM er werk van gaan maken, vindt Harry van Bommel

‘Recht en waarheid maken vrij’ zo staat er in het Surinaamse volkslied. Die wijsheid wordt in eigen land niet gepraktiseerd als het gaat om de Decembermoorden. Pogingen om tot berechting te komen, zijn stukgelopen en leken door de amnestiewet van 2012 zelfs voorgoed geblokkeerd.

Nederland doet niets in kwestie Jemen

Over de gewelddadige interventie van Saudi-Arabië om met steun van het westen de verdreven president weer in het zadel te helpen

Terwijl de media vooral aandacht schenken aan de crisis in Syrië en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenproblematiek in Europa, richt een militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië met steun van het westen een ware humanitaire catastrofe aan in Jemen. Nederland moet zich daartegen uitspreken, stelt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel.

EU moet Armenië niet de rug toekeren

EU bleef oorverdovend stil rond de herdenking van de Armeense genocide

In september 2013 besloot Armenië het lidmaatschap aan te vragen van de Euraziatische Economische Unie. Daarmee intensiveerde het de betrekkingen met Rusland en kwam er een abrupt einde aan de onderhandelingen over een Associatieakkoord met de EU. Vanuit de positie van Armenië in het geopolitieke krachtenspel is deze toenadering tot Rusland begrijpelijk. Tegelijk is het niet zonder gevaar, meent Nederlands parlementslid Harry van Bommel, die met een parlementaire delegatie deze week Armenië bezoekt.

Meer zien