Oud-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel (1962) was van 1998 tot 2017 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij was daar woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken.
Hij was tevens lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en de
OVSE. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Van Bommel van
1994-1998 gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de stadsdeelraad
Amsterdam-Oost (1990-1994). In 2017 zei hij zijn lidmaatschap van de SP
op uit onvrede over het gebrek aan interne democratie in de partij.

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam en behaalde eerder een lesbevoegdheid aan de Hogeschool
Windesheim. Hij doceerde enkele jaren Nederlands en Engels aan het
ROC-Amsterdam. Tegenwoordig werkt Van Bommel als strategisch
bestuursadviseur van het college van Burgemeester en Wethouders in
Zwolle. Naast deze functie treedt hij op als internationaal
verkiezingswaarnemer voor de OVSE en als politiek consultant en trainer.

De passiviteit van de EU tegenover de Azerbeidzjaanse dictator leidt tot een nieuwe oorlog

Europeanen moeten de extreem gevaarlijke situatie in de regio serieus nemen en ernaar handelen

Door Tigran Balayan, ambassadeur voor Armenië in Nederland (via Harry van Bommel) Sinds het einde van de 44 dagen durende Azerbeidzjaans-Turkse agressie tegen Artsakh (Nagorno-Karabach) heeft Azerbeidzjan voortdurend de verklaring geschonden die een einde maakte aan de vijandelijkheden. De passiviteit van de EU tegenover het regime in Bakoe, een van de meest corrupte en onderdrukkende, veroorzaakt […]

EU kan Trumps deal met Marokko niet negeren

President Trump trekt bij zijn vertrek uit het Witte Huis de aandacht met opmerkelijke besluiten. Hij laat met spoed nog even de federaal opgelegde doodstraf uitvoeren en erkent de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Dat laatste is een zeldzame vorm van koehandel die de EU niet zomaar kan negeren.

President Trump heeft Marokko overgehaald om Israël te erkennen. Dat is een stap die toe te juichen is. In ruil daarvoor krijgt Marokko 3 miljard dollar aan investeringen en zal de VS de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara erkennen. President Trump kondigde op 10 december op Twitter de deal aan met een verwijzing naar […]

Laat Armeniërs niet als een baksteen vallen!

Benoeming van deze geschiedenis is een eerste noodzakelijke stap om een einde te maken aan de ontmenselijking van een volk

co-auteur: Inge Drost, secretaris Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) Vandaag vindt in Assen weer de landelijke herdenking plaats van de Armeense genocide van 1915. Aan deze ingetogen plechtigheid nemen al twintig jaar zowel Armeniërs als Nederlanders deel. Behalve nabestaanden zijn dat ook schrijvers, wetenschappers en parlementsleden. De Nederlandse regering schittert door afwezigheid bij deze plechtigheid: […]

Het Europese bouwwerk bevindt zich in kritieke toestand

Nu het Europese project aan alle kanten barsten begint te vertonen, is het tijd om pas op de plaats te maken en nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen

Het Europese project dreigt van alle kanten uit elkaar te vallen. In plaats van verder uit te breiden, zou de EU meer werk moeten maken van alternatieve samenwerkingsvormen, betoogt SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Het gebeurt niet snel, maar ik ben het volkomen eens met Frans Timmermans’ uitspraak dat Europa zich in een “perfecte storm” […]

De oorlog die nooit begonnen had mogen worden en de daders die vrijuit gaan

De oorlog, die gepaard ging met een gigantische, cynisch makende en wantrouwen wekkende propagandacampagne gericht op het eigen publiek, heeft immense schade berokkend

Het vorige week verschenen Chilcot rapport over de Britse betrokkenheid bij de oorlog tegen Irak toont eens te meer het immense echec dat dit onbezonnen buitenlandse militaire avontuur is geworden. Het getuigt van morele armoede dat hoofdrolspelers dertien jaar na de misdadige keuze om Irak binnen te vallen nog altijd geen serieuze verantwoording hebben afgelegd. […]

NAVO-top zet Rusland verder onder druk

Wie de bredere context beschouwt, ziet dat het westen de afgelopen jaren geen kans onbenut heeft gelaten om de Russen te provoceren

Op 8 en 9 juli nemen premier Rutte, minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Hennis van Defensie deel aan de grote NAVO-top in Warschau, Polen. Alles wijst erop dat het militaire bondgenootschap de top aan zal grijpen om de toch al hoog opgelopen spanningen met Rusland nog verder te escaleren. Het is van groot […]

Nederland radicaliseert

'Sommige politieke partijen wakkeren de tegenstellingen aan in de hoop daar zetels mee te winnen'

Het lijkt er sterk op dat Nederland in hoog tempo radicaliseert. Nee, dan doel ik niet in de eerste plaats op moslimfundamentalisme of de sympathie voor Islamitische Staat. Ik doel dan op de groeiende tegenstelling tussen mensen die zichzelf als echte Hollander zien en anderen die niet al generaties in Nederland wonen als ‘anders’ beschouwen. Zolang […]

De repressie van Turkije gaat over de grens

Zolang Turkije geen respect toont voor fundamentele waarden die onlosmakelijk verbonden zijn aan de EU, kan er geen sprake zijn van verdere toenadering tot de EU.

De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid staan al jaren onder grote en bovendien toenemende druk in Turkije. Dat blijkt onder meer uit de wereldwijde persvrijheid-index die Verslaggevers Zonder Grenzen jaarlijks opstelt. Turkije scoorde vorig jaar al uiterst belabberd, maar daalde afgelopen jaar verder af naar nummer 151 – lager dan Venezuela, Rusland en Tadzjikistan. Slechts 29 […]

In Oekraïne is corruptie het systeem

Handel lost corruptie niet op, de corruptie tast de eerlijke handel aan

Het verdrag met Oekraïne zou goed zijn voor de bestrijding van corruptie. Die bestrijding is hard nodig want in dit land heeft corruptie het systeem niet aangetast; corruptie ís het systeem. Daarom heeft het land een hoge notering op de corruptie-index. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards ondervond dat pijnlijk in de praktijk. ‘Dit verdrag is […]

Onderzoek of Nederland Bouterse kan vervolgen

Als oud-legerleider Desi Bouterse in Suriname niet wordt vervolgd voor de Decembermoorden, moet het Nederlandse OM er werk van gaan maken, vindt Harry van Bommel

‘Recht en waarheid maken vrij’ zo staat er in het Surinaamse volkslied. Die wijsheid wordt in eigen land niet gepraktiseerd als het gaat om de Decembermoorden. Pogingen om tot berechting te komen, zijn stukgelopen en leken door de amnestiewet van 2012 zelfs voorgoed geblokkeerd.

Meer zien