Huisarts

Hedwig Vos is huisarts in een duo-praktijk en daarnaast is zij bezig met het schrijven van haar proefschrift over preventie en gender in de eerste lijn. Ook is zij bestuurlijk en maatschappelijk actief, al is dat een uitdaging met een peuter en een kleuter thuis.

En dat allemaal in tien minuten…

Het zorgakkoord schuift veel extra werk op het bord van de huisarts, maar hoe vol kan het bordje worden?

Heel veel problemen in de gezondheidszorg worden op het bordje van de huisarts gelegd. Steeds meer eigenlijk. Dat huisartsen vrijwel automatisch genoemd worden als er weer eens een probleem opgelost moet worden, kan gezien worden als een sterke positie van de huisarts. Maar eigenlijk gebeurt dit natuurlijk ook omdat de huisarts zo lekker goedkoop is. Dat is in tijden van crisis uiteraard een hele legitieme reden en gelukkig is onze minister van VWS zo eerlijk om dit ook zo te benoemen. Maar ja, hoe vol kan ons bordje worden? Want het moet wel allemaal in tien minuten.