Onderzoeker, docent en publicist


D66-voorstel nieuwe studiebeurs gaat niet ver genoeg

Positieve discriminatie lijkt mij de beste manier om de kloof in onderwijskansen zoveel mogelijk te dichten.

Wat mij het meest bevalt aan het D66-voorstel om studenten voortaan een basisbeurs van 300 euro per maand te geven: zij kunnen niet langer aanspraak maken op huur- en zorgtoeslag. Deze inkomenstoeslagen waren ooit bedoeld voor burgers die voor langere tijd – of voor altijd – te weinig verdienen om de gangbare huren en zorgpremies […]

Tijd voor een herwaardering van het mondeling examen, juist in tijden van corona

De teloorgang van het mondeling kent vele oorzaken. De massificatie van het hoger onderwijs hoort daar zeker bij

Eindelijk klapt iemand van de Trump-clan uit de school. Vandaag, 14 juli, publiceert Simon & Schuster een boek over Donald Trump, geschreven door zijn nicht, Mary Trump. Een van haar onthullingen: Donald werd geaccepteerd op de prestigieuze Wharton Business School omdat iemand anders zijn schriftelijke toelatingsexamen heeft gemaakt – natuurlijk tegen betaling. Het verbaast mij […]

Van Corona naar Green

Nood breekt wet, laat ook de coronacrisis weer zien. Monetaire financiering van overheidsuitgaven is niet langer taboe. Nu moeten we doorpakken, door geldschepping te gebruiken voor een Green New Deal van onderop, vindt econoom Hein Vrolijk.

We zouden het bijna vergeten, er is nog steeds een klimaatcrisis. Is straks het coronavirus grotendeels onder controle, dan moeten we misschien geruisloos overstappen op een (intelligente) Green SLOWdown. Zodat we blijvend kunnen profiteren van een van de weinige voordelen van de huidige lockdown: iedereen kan met eigen neus, oren en ogen (de lucht wordt […]

Kan diftar bij het restafval?

Komende weken wil de gemeenteraad van Groningen beslissen over invoering van diftar. Een oplossing die in 2017 nog werd verworpen maar vanwege de gemeentelijke herindeling weer op de politieke agenda gezet.

Afval is slecht voor het milieu. Dus ieder voorstel om de afvalberg te doen slinken is welkom. Maar zoals bij alles: je hebt goede en minder goede oplossingen. Een goede maatregel is het plaatsen van bakken voor of het ophalen van oud papier en karton. Vrijwel iedereen doet mee en het percentage gerecycled papier is […]

De webklant mag niet langer koning zijn

Webshoppen is wellicht individueel verstandig, maar collectief dom.

Wie de film Sorry we missed you (nu in de bioscoop) heeft gezien, wil nooit meer bij webwinkels kopen. Want deze indrukwekkende film van Ken Loach (83) schetst de afschuwelijke arbeidsomstandigheden van de bezorgers van al die miljoenen pakjes die tegenwoordig via internet worden besteld. Maar zoals bij de meeste voornemens rond de jaarwisseling uitgesproken: […]

Denker des Vaderlands heeft te weinig doorgedacht

Het gaat om de behoefte aan begrip voor de hopeloze situatie waarin sommige individuen en groepen verkeren – en daar horen de meeste boeren ook bij

Van een Denker des Vaderlands verwacht ik inspirerende prikkelingen. Zodat ik ga twijfelen aan tenminste één van mijn vastgeroeste ideeën en opvattingen. Opdat ik naderhand moet bekennen: “ik heb altijd gedacht dat het zus en zo zat, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van”. Helaas is deze verwachting niet ingelost bij het […]

Gratis professor is niet altijd goed

Wie je kent wordt belangrijker dan wat je kunt.

Wat hebben Rabobank, accountantskantoor Deloitte, De Nederlandse Bank (DNB) en CPB gemeen? Alle vier hebben ze een topbestuurder met een onbezoldigde leerstoel bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). En op DNB-president Klaas Knot na, hebben ze deze aanstelling niet wereldkundig gemaakt. Waarom doen ze daar geheimzinnig over? De […]

D66-plan halvering veestapel godsgeschenk voor boeren

Zolang er geen toekomstplannen komen voor de agrarische sector blijft het hommeles, denkt econoom en boerenzoon Hein Vrolijk.

De stikstofcrisis is nog lang niet bezworen. Deze week zagen we twee uitersten van boerenacties. In Amsterdam, op de Dam, probeerden boeren sympathie te krijgen van de burger. In Eindhoven daarentegen maakten ze veel burgers juist boos, want hun actie leidde ertoe dat de parkeergarage moeilijk bereikbaar was voor mensen die op het vliegveld moesten […]

Een andere kijk op het hoger onderwijs

Meer geld in het hoger onderwijs gaat waarschijnlijk naar activiteiten die de werkdruk juist groter maken

Bijna voorbij is de Onderwijs-Actieweek, die vandaag wordt afgesloten met een landelijke staking en demonstratie in Den Haag. Belangrijkste eisen: meer geld en minder werkdruk en bureaucratisering. Ook studentenbonden hebben hun achterban tot deelname opgeroepen. Hetzelfde geldt voor de actiegroep WOinActie. Maar zijn de problemen in het hoger onderwijs eigenlijk wel vergelijkbaar met die in […]

Hoe we van de universiteit weer een intellectuele werkplaats kunnen maken

De belangrijke vragen worden niet meer gesteld op de universiteit

Na zoveel jaar is er op 14 december eindelijk weer eens een grote demonstratie tegen het regeringsbeleid voor het hoger onderwijs. Studenten, docenten en bestuurders lijken een hechte coalitie te vormen. Hun maat is vol, want zowel docenten als studenten zouden onder toenemende werkdruk lijden. In september waren er al wat ludieke acties om het […]