Gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 1-1-2010 met vervroegd pensioen.