Voorz. Medische Tuchtraad Groningen

Mr.dr. H.L.C. Hermans is voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg voor Groningen, Friesland en Drenthe en voorzitter van de Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG.

Zet ‘foute’ medici niet op internet

Joop-Debat: Het wetsvoorstel waarbij medici die een maatregel kregen opgelegd door het Tuchtcollege, op internet komen? Niet doen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer zou een wetswijziging overwegen die ertoe leidt dat alle uitspraken van de tuchtcolleges voor de gezondheidzorg volledig openbaar worden gemaakt en op internet worden gezet. Belangstellenden kunnen dan gemakkelijk nagaan of een bepaalde arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige ooit een waarschuwing of erger kreeg opgelegd.