Hoogleraar Sociologie UvA

Herman van de Werfhorst is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur Amsterdam Centre for Inequality Studies, een samenwerking van de UvA en de VU. Na zijn promotie aan de Radboud Universiteit werkte hij aan de universiteit van Oxford. Hij houdt zich vooral bezig met de sociologie van het onderwijs, sociale stratificatie en mobiliteit, de arbeidsmarkt en methodologie & statistiek.

Red het MBO, begin bij het VMBO

Een leeglopend MBO is een groot maatschappelijk probleem

Er bestaan twee verschillende beelden van het vmbo. Allereerst is er het beeld waarin het vmbo wordt omgeven door negatieve geluiden. Afvoerputje van het Nederlandse onderwijsstelsel, omgeven door tal van sociale problemen. Stigmatiserend, leerproblemen, voortijdig schoolverlaten, geweld, spijbelen, bedreiging van leraren. Typisch een schooltype waarvan je hoopt dat je kinderen er niet naar toe gaan.

Inkomensongelijkheid ontwricht de samenleving

Landen met grotere inkomensverschillen tussen arm en rijk hebben meer te maken met allerlei sociale problemen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat landen met grotere inkomensverschillen tussen arm en rijk meer te maken hebben met allerlei sociale problemen dan landen waar inkomens meer gelijk zijn verdeeld. Deze ‘Wilkinson-hypothese’, genoemd naar de Britse epidemioloog Richard Wilkinson, vindt steun op diverse levensdomeinen. In meer ongelijke landen zijn mensen bijvoorbeeld ongezonder en ongelukkiger, hebben ze vaker te maken met criminaliteit, en gaat men minder vaak stemmen bij verkiezingen, en is men minder geïntegreerd in formele en informele sociale netwerken en organisaties. De sociale cohesie van de samenleving wordt daarom bedreigd in ongelijke landen. Gelijkheid en Broederschap gaan hand in hand.