Directeur van Solidaridad


Kabinet dwarsboomt invoering wet tegen kinderarbeid, ontbossing en klimaatverandering

Miljoenen boeren, arbeiders en mijnwerkers die Nederland en Europa bevoorraden worden niet gehoord door dit kabinet.

Tijdens de productie van onze dagelijkse boodschappen, kleding en elektronica worden nog steeds op grote schaal mensenrechten geschonden en wordt het milieu vervuild. Al sinds 2013 zegt het kabinet Rutte daar iets aan te willen doen, maar kiest steeds voor vertraging en uitstel. En dat terwijl 80% van de Nederlandse bevolking en een groeiende groep […]