actief in GroenLinks, werkt als freelance OR-secretaris, commissiegriffier, notulist.