woon in Barcelona en werk als "escenografico", specialisatie AV produkties en projecties, voor theater, culturele instellingen, bedrijven, etc.
ben een stukje zuidelijker bezig een ecologische boomgaard op te zetten met als doel ecologische olijfolie te produceren en de ´verstadste mens´ in de gelegenheid te stellen zich te ontladen door het harde leven op de "spaanse campo" te ondergaan.