Schrijver

Hugo Bergveen (1950) vervulde directiefuncties in verschillende non-profitorganisaties, totdat hij huiselijk geweld pleegde. Hij bracht in totaal 3 ½ jaar door in de gevangenissen van Doetinchem en Veenhuizen. Sinds januari 2014 is hij weer op vrije voeten. Hij beschreef zijn ervaringen in het boekje 'Bajes voor beginners' (uitgave Van Gorcum, 2014).

Levenslange gevangenisstraf onmenselijk?

Er is heel veel te zeggen voor een heroverweging van het fenomeen detentie, maar er zullen altijd daders blijven die voorgoed uit de samenleving moeten worden verwijderd

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tegen de twee roofmoordende broers is de discussie over levenslange gevangenisstraf weer even opgelaaid. Deze is door het Europese hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld en deskundigen pleiten voor het bieden van perspectief op vrijlating door een toetsing na bijvoorbeeld 30 jaar.

Het Prison Project

Hoe de overheid en de politiek ondanks overweldigende bewijzen tegen langere straffen toch vasthouden aan het oude beleid

In het Gevangenismuseum in Veenhuizen werd afgelopen vrijdag het derde symposium gehouden van het Prison Project, een grootschalig en langlopend onderzoek naar de effecten van detentie op het leven van gedetineerden en hun familie. Hiertoe werden en worden zo’n 4.000 (voormalige) gedetineerden gevolgd tijdens en na hun detentie.

Het referendum: een Pyrrusoverwinning voor de democratie

Wees voorzichtig met wat u wenst; misschien komt uw wens wel uit.

De initiatiefnemers van het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne verdienen hartelijke gelukwensen met hun succes. Het benodigde aantal handtekeningen is ruimschoots overschreden: een hele prestatie in een maatschappij waarin de kiezers nog wel eens nalaten om de daad bij het woord te voegen.

Debat rond strafrechtpleging onterecht gedreven door wraak

Welke politicus heeft het lef om hardop te zeggen dat ons huidige systeem niet deugt?

Özcan Akyol hekelt in zijn opiniestuk in de Volkskrant van 12 juni de dreigende sluiting van de gevangenisbibliotheken als onbeschaafd en oerdom. Ik kan het alleen maar met hem eens zijn. Ik denk echter dat het hier niet alleen gaat over een simpele bezuinigingsmaatregel.