CDA raadslid

Ibrahim Wijbenga (33) CDA raadslid in Eindhoven, schrijft op persoonlijke titel.

Moslimgemeenschap sluit de ogen voor religieus extremisme

Extreemrechts doet daar zijn voordeel mee en dat maakt Wilders momenteel ironisch genoeg de grootste bondgenoot van religieuze extremisten

Dit is de zoveelste dodelijke aanslag van religieus extremisme waarvoor de moslimgemeenschap helaas de ogen te veel sluit. Met als gevolg dat religieuze extremisten met instemming applaudisseren en extreemrechts er opnieuw garen bij spint. De grootste bondgenoot van Geert Wilders is momenteel ironisch genoeg de extremistische moslimbeweging. Ook hier in Nederland hebben we volop met dit verschijnsel te maken.

Yilmaz, waar is Aicha?

'Weet je hoeveel verdriet je Aicha zelf hebt aangedaan? Aicha die je hebt misbruikt, vernederd en aan een medestrijder cadeau hebt gedaan'

Aicha was 18 jaar oud toen zij naar Syrië vertrok om te trouwen met de Turks-Nederlandse jihadist Yilmaz. Zij reisde per trein naar Turkije, liep de grens over, ontmoette Yilmaz en trouwde een paar dagen later met hem. Slechts drie maanden later werd ze door hem gedumpt en door Yilmaz geschonken aan een ‘broeder’ van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), met wie ze in Raqqa zou zitten. Ibrahim Wijbenga schreef hem daarom een open brief:

Hetze tegen de politie

De schade die het comité 'Herstel van Vertrouwen' toebrengt aan het imago van de Schilderswijk is enorm

Etnisch profileren door de politie is een probleem dat terecht de nodige aandacht krijgt van politie, lokaal bestuur en landelijke politiek. In hoegenaamd alle grote steden komt het probleem aan bod of haalt het de media. Maar deze zomer gebeurde er in de Schilderswijk iets bijzonders.

De onaantastbaarheid van Geenstijl

Antisemitisme waar anderen voor veroordeeld worden kan gewoon op de site

‘Gewoon een keurig Nederlands woord’, luidt de verklaring van Geenstijl voor de door hen gebruikte term´jodenstreken’. Een bizarre opstelling voor een site die in zijn huisregels stelt dat antisemitisme niet wordt toegestaan.

Moslimgemeenschap moet radicalen bannen

Deze extremisten vormen een bedreiging die op alle mogelijke manieren moet worden bestreden. De dialoog is hierbij geen middel meer

De Nederlandse moslimgemeenschap wordt in toenemende mate geconfronteerd met radicale moslimjongeren die de samenleving afwijzen en geweld daarbij niet schuwen. Het gaat om een kleine groep van hooguit een paar honderd man die elke gelegenheid aangrijpt om hun ultra-orthodoxe gedachtengoed uit te dragen. Vaak gaat het om zogeheten nieuwe moslims: autochtone bekeerlingen die niet alleen de dialoog met de samenleving maar ook met de moslimgemeenschap afwijzen.

Burqaverbod en de boer Koekoek van 2012

Een burqaverbod voor pakweg 150 moslima's. Onbenulliger kan het niet. Het wordt echt tijd dat dit kabinet van gedoogpartner PVV loskomt

Zoveel heisa voor zo’n kleine groep. En dat allemaal om gedoogpartner PVV binnenboord te houden. Zelfs een gezagstrouw orgaan als de Nederlandse politiebond spreekt van een betreurenswaardig precedent: Een onnavolgbaar staaltje symboolwetgeving voor een probleem van niks.

CDA moet het maatschappelijk midden terugwinnen

Partij moet weer een gemeenschappelijk confessioneel dak krijgen

Het CDA moet de komende jaren het maatschappelijke midden terugwinnen. Dat midden is de partij kwijtgeraakt.

Haatpaleizen

Wat mij betreft gaat Wilders er nog veel harder tegen aan

Ik juich het van harte toe dat Geert Wilders steeds feller en harder naar moslims en allochtonen uithaalt. Hoe grover hij wordt, des te harder valt hij door de mand.

Wilders’ PR machine

Vanuit de stigmatisering waaraan de PVV haar bestaansrecht ontleent, is de stap naar geweld zo gezet

Briljant hoe de PVV PR machine nu op volle toeren draait. Waren de moslims op dit punt beter in staat geweest PR bedrijven na de aanslagen op Theo van Gogh en 11 september dan had dat wellicht bijgedragen aan een betere verstandhouding.