Campaigner Energie bij Milieudefensie

Ike Teuling is energiedeskundige en werkt sinds 2013 bij Milieudefensie als campaigner Energie. Ze houdt zich bezig met het campagnevoeren tegen schaliegasboringen in Nederland en het onderzoeken van Shells schaliegasboringen wereldwijd. Ike werkte eerder als campagneleider kernenergie bij Greenpeace.

Nederland neemt klimaatakkoord niet serieus

Willen we de gevolgen van klimaatverandering écht beheersbaar houden, dan zijn er snel meer maatregelen nodig. Te beginnen bij het sluiten van álle kolencentrales.

Vandaag ondertekent staatssecretaris Dijksma in New York het in Parijs gesloten VN-klimaatakkoord. Gisteren werd de grote nieuwe kolencentrale van E.ON/Uniper in Rotterdam feestelijk in gebruik genomen. Een kwestie van slechte timing en helaas ook exemplarisch voor hoe Nederland omgaat met de klimaatcrisis. Mooie woorden die niet gestaafd worden door enige urgentie, noodzakelijke maatregelen en moedige […]

Kamerleden, laat je niet inpalmen door Shell

'Dat óók Shell niet 'schoon en veilig' kan fracken blijkt uit onderzoek van Milieudefensie in Oekraïne en Argentinië, dat daar stuitte op een flink aantal dubieuze praktijken'

Een delegatie van Tweede Kamerleden bracht begin deze week een bezoek aan schaliegasboorlocaties van Shell in de Verenigde Staten, om meer te weten te komen over de impact van schaliegasboringen op het milieu, gezondheid en landschap en te kijken wat schaliegas Nederland kan opleveren. Shell heeft natuurlijk haar uiterste best gedaan om Kamerleden te overtuigen dat er niets mis is met schaliegas en dat boren schoon en veilig kan. Milieudefensie roept de Kamerleden op die mooie praatjes niet klakkeloos te geloven. De positieve effecten van schaliegas (voor klimaat, energievoorziening of economie) zijn op z’n minst twijfelachtig, terwijl de negatieve effecten overduidelijk zijn, zoals ondermeer blijkt uit misstanden bij Shell-boringen wereldwijd. De Kamerleden moeten de zorgen daarover van wetenschappers, waterbedrijven en de meer dan tweehonderd schaliegasvrije Nederlandse gemeenten en provincies serieuzer nemen dan de lobby van een bedrijf dat alleen haar eigen financiële belangen behartigt.

Rio+20: de uitverkoop van de Aarde

Van het idee van een duurzame ontwikkeling naar een groene economie is niet veel meer over dan een groene kleurspoeling voor het huidige economische model

Rio+20 is een mislukking. En jammer genoeg was dat voor niemand een verrassing. Het concept ´groene economie´ werd voor aanvang al door zoveel verschillende partijen met zoveel skepsis ontvangen dat het gedoemd was te mislukken. De milieubeweging wantrouwde de invloed van grote bedrijven, de ontwikkelingslanden de verborgen agenda van het westen en de links georiënteerde landen het neokapitalistische uitgangspunt.

Lessen van Fukushima

Als minister Verhagen de lessen van Fukushima serieus wil nemen, dan schort hij de vergunningprocedure voor een tweede kerncentrale in Borssele tot die tijd op

Dinsdag bespreekt de Tweede Kamer de randvoorwaarden voor een extra kerncentrale. Minister Verhagen beloofde eerder de lessen uit Fukushima mee te zullen nemen in de vergunningprocedure. Hij weigert echter te wachten tot de Japanse nucleaire ramp zorgvuldig is geëvalueerd. En dat terwijl nu al duidelijk is dat zijn nieuwe kerncentrale dezelfde zwakke plekken kent als de door rampspoed geplaagde Japanse kerncentrale.