Tweede Kamerlid GroenLinks

Ineke van Gent zit sinds 1998 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze studeerde tussen 1976 en 1980 aan de Sociale Academie. Ook was zij actief in de PSJG, de jongerenorganisatie van de Pacifistisch Socialistische Partij. Vervolgens werkte ze tussen 1982 en 1985 als sociaal adviseur bij het gemeentelijk huisvestingsbureau te Groningen. Zij was in deze tijd lokaal actief binnen de PSP in Groningen. In 1985 werd Ineke gemeenteraadslid in Groningen, eerst voor de PSP, later voor GroenLinks. Van 1990 tot 1994 was zij fractievoorzitter.Tussen 1994 en 1998 werkte ze als districtshoofd voor FNV regio Noord. Sinds 2002 is Ineke van Gent fractiesecretaris.

Bleker versjachert natuur

Hij heeft onze natuur weggedeald alsof hij pony's staat te verhandelen op de Zuidlaardermarkt

Staatssecretaris Henk Bleker van ELI moet zelf zijn natuurplannen aanpassen. De Kamer debatteert vandaag over de natuurplannen van het kabinet. Bleker stelt voor om de provincies nog iets meer dan een kwart van het huidige budget te geven voor natuur. Het gevolg is dat 1 op de 6 bomen of planten verdwijnt en een hele reeks dieren verdwijnt.

Spoorboetes moeten de reiziger ten goede komen

Gaat de kwaliteit omlaag, gaat de prijs omlaag

Niet de staatskas, maar de reiziger moet beter worden van boetes die spoorbedrijven opgelegd krijgen bij wanprestaties. Dat kan door de prestaties van NS te koppelen aan de tarieven: gaat de kwaliteit omlaag, dan gaat de prijs omlaag. Dat werkt beter dan het huidige boetbeleid, dat een hoog vestzak-broekzak-gehalte heeft.

Waar is ProRail als het geld verdeeld wordt?

ProRail directeur Klerk toont zich in de Volkskrant van 8 december een verslagen man.

In antwoord op de kritiek van reizigers, vakbonden en de Kamer op de wanprestaties van afgelopen maand van de spoorsector en zijn bedrijf, stelt Klerk dat de sector onder die omstandigheden niets beters te leveren had. Hij verzucht dat we aan de grenzen van het systeem zitten en een punctualiteit van 87% het hoogst haalbare is.