VoordegeneineenschuilhoekachterglasVoordegenemetdedichtbeslagenramenVoordegenediedachtdatiealleenwasMoetnuwetenwezijnallemaalsamenVoordegenemettdichtgeslagenboekVoordegenemetdesnelvergetennamenVoordegenedietvruchtelozezoekenMoetnuwetenwezijnallemaalsamenZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonderNietzonderonsVoordegenemetdeslapelozenachtVoordegenedietgeluknietkanbeamenVoordegenedienietsdoetdiealleenmaarwachtMoetnuwetenwezijnallemaalsamenVoordegenemetznmatelozetrotsInznrisicolozehogetorenOpznrisicolozehogerotsMoetnuwetenzozijnwenietgeborenZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonderZingvechthuilbidlachwerkenbewonder