Campagneleider verkeer Milieudefensie

Ivo Stumpe is Campagneleider verkeer bij Milieudefensie. Daarvoor werkte hij als senior inhoudelijk medewerker voor de verkeerscampagne van Milieudefensie en was hij Duo raadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen.

Het Rijk dwarsboomt steden in verbeteren van luchtkwaliteit

'De Kamer moet zich roet in de ogen laten strooien'

Er wordt steeds meer duidelijk over de gezondheidsschade door luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer. De uitstoot zorgt voor longklachten, hart- en vaatziekten en problemen als astma en bronchitis. Luchtvervuiling door het verkeer zorgt voor meer gezondheidsschade dan alle andere soorten milieuvervuiling bij elkaar. Het is dan ook goed dat veel steden hard aan de slag zijn met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het helpt niet dat het rijk als een anker aan deze ambities hangt en juist extra vervuilende maatregelen neemt. Woensdag 3 april debatteert de Tweede Kamer over de grote tegenvallers in het luchtkwaliteitsbeleid van minister Schultz van Haegen.

Afschaffen 80-kilometerzones is kortzichtig

80-kilometerzones afschaffen levert geen enkele maatschappelijke winst op

Maandag 2 juli gaat op de stadssnelwegen van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de snelheid omhoog en worden de 80-kilometerzones, ooit in het leven geroepen om luchtverontreiniging te beperken, opgedoekt. De problemen die de verslechterde luchtkwaliteit door het afschaffen van de 80-kilometerzones met zich meebrengen zijn volgens minister Schultz van Haegen ‘te verwaarlozen’. Alhoewel auto’s schoner zijn geworden behoort lucht in de Randstad echter nog steeds tot de vieste lucht van West-Europa en betekent harder rijden altijd meer uitstoot.