Oprichter van burgerorganisatie Containment Nu


Het ontbreekt aan ambitie om epidemie duurzaam in te dammen

Nederland zit gevangen in een collectieve tunnelvisie op de coronacrisis.

De Nederlandse strategie van het ‘maximaal controleren’ van het coronavirus heeft altijd officieel betekend dat de epidemie wordt uitgesmeerd over een langere periode, om piekbelasting in de zorg te voorkomen. De betekenis daarvan wordt nu, terwijl de tweede piek flink op stoom komt, des te duidelijker: het stijgende aantal infecties blijkt geen reden tot ingrijpen, […]