Organisatieadviseur

Jaap Peters is oprichter van het kwartaalmagazine 'Slow Management', heeft bedrijfskunde gestudeerd in Delft en is in het dagelijks leven werkzaam als organisatie-adviseur bij DeLimes nieuw organiseren. Hij is mede-auteur van verschillende managementboeken: o.a. Intensieve Menshouderij (2004), Het Rijnland Boekje (2009), Bij welke reorganisatie werk jij? (2009) en Nieuw Europees Organiseren (2011).

Jaap is ook betrokken bij de stichting Familiehulp

Zie verder www.jaappeters.nl

Publicaties

  • Het Rijnland Praktijk Boekje (met Mathieu Weggeman)

    Principes en inzichten van het Rijnland-model

    2012

  • Het Rijnlandboekje (met Mathieu Weggeman)

    Principes en inzichten van het Rijnland-model

    2009


Als er een weg is, maar geen wil

Over de afbraak van de thuiszorg: 'Regels die ten koste gaan van de menselijke maat zijn sowieso niet te rechtvaardigen'

De politiek wil bijna letterlijk koste wat het kost de verzorgingsstaat afbouwen en vervangen door de participatiesamenleving. ‘We hebben het in ons land goed geregeld en dat moet maar eens afgelopen zijn’. In de thuiszorg betekent dat zowaar een revolutie waarbij gemeentehuizen worden bezet en medewerkers expliciet hun voorkeur uitspreken: ‘Wij willen naar Stichting Familiehulp […]

Verdeel en heers

Alles wat deze gedoogregering doet kun je onder drie noemers samenvatten

Op één of andere manier zijn we in ‘ons’ land behoorlijk de weg kwijt geraakt. Daar zijn links en rechts het over eens. Het onbehagen groeit en Maxime Verhagen zou kunnen zeggen: ‘de zorgen van de mensen zijn terecht’. De voorbeelden vliegen de afgelopen weken over de Haagse toonbank in een tempo dat we nog nauwelijks de tijd hebben om te reageren. We zijn verdoofd door de vele klappen die we als samenleving krijgen, langzaam maar zeker bloeden we dood te faveure van een ritueel. Over welk ritueel hebben we het? (Noot: een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur).