Doofgeboren en goed Nederlands sprekend en schrijvend.
Na een lange geschiedenis met 3 verschillende carrieres en dito bagage vol levenservaring, heb ik momenteel een eigen bedrijf met focus op het verkleinen van de communicatie- en cultuurkloof tussen dove en horende mensen. Zie ook www.2-4-communication.nl