Oud-minister van Milieu

Jacqueline Cramer (Amsterdam, 1951) werd in de jaren 1970 gegrepen door het rapport van de Club van Rome en heeft zich sinds die tijd sterk gemaakt voor een duurzame samenleving. In 1976 studeerde Cramer af als biologe aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij als medewerkster verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1987 promoveerde.

Tot 2007 was Cramer hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht. Daarvoor was ze achtereenvolgens hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant en bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook werkte ze als adviseur bij TNO. Vanaf 1999 heeft ze naast haar wetenschappelijke activiteiten een eigen adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen geleid. Zij heeft vele nevenfuncties gehad, waaronder kroonlid van de Sociaal Economische Raad en diverse commissariaten.

Jacqueline Cramer maakt zich al haar leven lang sterk voor een beter milieu. Als milieuactivist, als wetenschapper, in het bedrijfsleven, en de laatste jaren in de politiek. Haar motto is ‘duurzaamheid is van iedereen’. Op Joop.nl zal ze opiniestukken schrijven over duurzaamheid, energie en politiek.

Lokale duurzame energieproductie rukt op

Inspirerend om te zien hoeveel lokale duurzame energie initiatieven er in snel tempo van de grond komen. 

Het is een ontwikkeling die niet meer te stuiten is. Of het nu gaat om lokale burgers en bedrijven die willen deelnemen aan duurzame energieprojecten. Of om initiatieven waarbij mensen zelf opgewekte energie verkopen op de markt. Het draait telkens om hetzelfde: lokaal komen de mensen in actie om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en daaraan zelf actief deel te nemen.

Geen reanimatie van ouderwetse discussie over kernenergie

Maxime Verhagen is als een grijsgedraaide plaat die in de groef blijft hangen.

Het oude vertrouwde liedje: de minister van Buitenlandse Zaken vindt het hypocriet om kernenergie te importeren, en die zelf niet te willen opwekken. Dat argument is allang achterhaald. Verhagen heeft kennelijk gemist dat Nederland helemaal geen energie meer hoeft te importeren. We wekken zelf genoeg stroom op om alle stopcontacten van het land te voeden. We zijn zelfs energie exporteur aan het worden.

Een onbegrijpelijke draai van Maria van der Hoeven

De aanpak van het klimaatprobleem wordt onderdeel van de verkiezingsstrijd.

De gong voor de eerste ronde is geluid met het ingezonden stuk van Maria van der Hoeven, demissionair Minister van Economische Zaken, in de Volkskrant. Tot mijn verbazing neemt ze fel afstand van het duurzame energie beleid dat ze de afgelopen jaren met verve samen met mij van de grond heeft getild.

Een verloren weddenschap

Wijkgerichte aanpakt om huizen energiezuinig te maken, vergroot de betrokkenheid van mensen onderling, is efficiënter en goedkoper

Er zijn van die weddenschappen die je graag verliest. Vorig jaar sloot de minister van Vrom een weddenschap met de Stichting Kom op voor een duurzame wijk. Tenminste 50 woningen in de Arnhemse wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier moesten voor 1 april 2010 30% energiezuiniger gemaakt worden. Ze hebben het gered en daarom krijgen de bewoners nu als tegenprestatie een subsidie van 2100 euro.

Robbert Dijkgraaf: de juiste man voor de IPCC-evaluatie

De riedel dat er gemanipuleerd wordt met onderzoeksgegevens en dat het allemaal huichelarij is, kunnen VVD en PVV in augustus, als de evaluatie is afgerond, echt niet meer afsteken.

Nog maar kort geleden heb ik als Minister een brief gestuurd aan de directeur van het klimaatbureau IPCC van de VN, Rajendra Pachauri, met een afschrift aan mijn EU-collega’s. In deze brief heb ik gevraagd om een onderzoek naar de werkwijze en procedures van het IPCC. Dit alles naar aanleiding van de discussie over de slordigheden in het klimaatrapport waar zoveel over te doen is geweest.

Mark Rutte heeft duurzame ondernemers heel wat uit te leggen

Onbegrijpelijk dat de VVD tot het kamp van de klimaatsceptici is gaan behoren. Krap een jaar geleden kwam Mark Rutte nog met zijn pamflet "Groen Rechts"

Climategate nadert haar ontknoping. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om het klimaatrapport van het IPCC: het Internationale Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties. In het rapport waren een paar irritante fouten geslopen. Het ging om slordigheden die waren ontstaan door onvoldoende zorgvuldige procedures. Een voorbeeld: in plaats van het jaartal 2350 was 2035 genoemd als jaartal waarop de gletsjers van de Himalaya zouden zijn gesmolten. In het samenvattende rapport was de fout wel gecorrigeerd maar in de achterliggende documenten niet.

Energie is een sociale kwestie

Een dikke negen op de eindlijst. Zo ervaar ik het onlangs gepubliceerde CBS-cijfer dat negen procent van de stroom in onze stopcontacten tegenwoordig duurzaam opgewekt is.

Vanzelf is het niet gegaan, ik heb er hard voor moeten knokken. Maar de kabinetsdoelstelling voor 2010 is nu al gehaald, zodat er een vol jaar tijd gewonnen is.