PvdA-Tweede Kamerlid

Jacques Monasch heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in Strategie & Communicatie (www.jacquesmonasch.nl). Hij was betrokken bij diverse campagnes in binnen- en buitenland. Hij werkte ondermeer voor het ANC, het buitenland instituut van de Amerikaanse Democrtaten (NDI). Sinds 2010 is Monasch Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is tevens eigenaar van een galerie gespecialiseerd in Russische kunst met vestigingen in Moskou en Amsterdam.

Geen kandidaat meer voor volgende PvdA Tweede Kamerfractie

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch kondigt zijn vertrek uit de PvdA Kamerfractie aan. In deze brief legt hij uit waarom.

Geachte, Ik was 15 jaar toen ik in theater ‘De Lawei’ in Drachten mijn eerste verkiezingsbijeenkomst van de PvdA meemaakte met sprekers als Max van der Stoel en Wim Duisenberg. Een inspirerende aanleiding om destijds lid te worden. In 2010 gaf het PvdA-Gewest Friesland mij de kans om, vanuit de provincie van mijn jeugd met […]

Het interview dat Rottenberg had moeten geven

De vraag dringt zich op of er in de PvdA wel ruimte is voor pluriformiteit

Felix Rottenberg en Ruud Vreeman werden begin jaren negentig voorzitter van de PvdA. Het was een tijd dat de roep om partijvernieuwing in tal van sociaaldemocratische partijen in Europa klonk. In Nederland verscheen bij de PvdA het rapport ‘Van Kemenade’ over de staat van de Partij van de Arbeid. Van Kemenade’s conclusie in 1991 was spijkerhard, ‘het kader van de partij vertegenwoordigt niemand behalve zichzelf’.

Beleid cultuureducatie moet minder vrijblijvend worden

De Kamer is aan zet, nu de minister nalaat om cultuureducatie en talentontwikkeling goed te verankeren

Woensdag bespreekt de Tweede Kamer Ruimte voor Cultuur – Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 van minister Bussemaker. In haar nota staan cultuureducatie en talentontwikkeling letterlijk bovenaan. Maar haar beleid is te vrijblijvend.

Evaluatie Cultuurbeleid schiet ernstig tekort

Bildung, oftewel het oprichten, bevrijden en ontwikkelen van vrije en creatieve burgers is meer dan ooit noodzaak in Cultuurdebat 

Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de contouren van een nieuw Kunstenplan voor de periode 2017-2020. Een eerste evaluatie getiteld ‘Cultuur in beeld’ over de gevolgen van het omstreden cultuurbeleid van Rutte-1 verscheen in december. Volgens de berichtgeving in de media viel het allemaal reuze mee met gevolgen van dat door de PVV gedomineerde beleid. Bezoekersaantallen stegen bij de musea dus het ging eigenlijk beter dan voorheen met de cultuur in Nederland. De VVD eiste zelfs excuses van de cultuursector aan oud-staatssecretaris Zijlstra.

Wie het rapport goed leest krijgt echter een geheel ander beeld.

Het failliet van de zelfregulering

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is.

Wonen op de schop

Grondige hervorming van de woningmarkt is noodzakelijk

De Partij van de Arbeid kiest in het regeerakkoord voor een grondige hervorming van de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs beperkt, de Donnerpunten worden geschrapt, massale verkoop van sociale huurwoningen blijft uit en er komen meer startersleningen beschikbaar. Zo brengen we de woningmarkt weer op gang en maken we korte metten met lange wachtlijsten voor een huurwoning en dalende huizenprijzen.

Parasitair gedrag schaadt ons allen

De economische crisis laat zien dat het parasitaire freerider-gedrag tot in de top van de vrije markt is doorgedrongen

Lifters langs de uitvalswegen van onze steden zie je niet veel meer. In een andere, dit keer onprettige, gedaante duikt het liftgedrag steeds vaker de kop op. Banken, kinderopvangbureautjes, regeringen en ook burgers profiteren van tal van voorzieningen die niet voor hen zijn bedoeld. Dit bonte gezelschap lifters of freeriders heeft een gezamenlijk kenmerk: ze leggen de rekening van hun gedrag bij een ander en ondermijnen daarmee de cohesie van lokale, nationale en internationale gemeenschappen.

Meer hypotheekgarantie voor energiezuinige woning

Iemand met energiezuinige woning zou meer aanspraak moeten kunnen maken op hypotheekgarantie omdat hij een ruimere besteding heeft

Er moet een verruiming komen van de Nationale Hypotheekgarantie voor kopers van een energiezuinige woning. Daarmee geven we mensen niet alleen een serieuze mogelijkheid om een huis te kopen, maar wordt het tegelijkertijd veel aantrekkelijker te kiezen voor een duurzame woning. De minister heeft vandaag toegezegd dat hij gaat bekijken of deze kopers een hogere hypotheekgarantie kunnen krijgen.

Maak korte metten met huisjesmelker

Huisjesmelkerij is een ware plaag voor buurten. Het tast de leefbaarheid en veiligheid aan van buurtbewoners

De PvdA wil dat huisjesmelkerij bij wet strafbaar wordt. Ook stellen we voor dat malafide verhuurders kunnen worden aangepakt met een verhuurverbod, een verkoopplicht of onteigening. Huisjesmelkerij hoort niet thuis in ons land. Namens onze fractie in de Tweede Kamer presenteer ik vandaag een zespuntenplan om een einde te maken aan deze schandalige vorm van uitbuiting en fraude.

PvdA op de bres voor huisvesting ouderen

Door de bezuinigingen op de huurtoeslag gaan ouderen 160 euro per jaar meer betalen

De PvdA dient alternatieve voorstellen in om huisvesting voor ouderen betaalbaar te houden, en nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen blijvend mogelijk te maken. Verder pleit ik ervoor om mensen met een zorgindicatie vrij te stellen van een inkomenstoets en niet te bezuinigen op de huurtoeslag. Het wonen voor ouderen wordt onbetaalbaar en onbereikbaar. Hoogste tijd dus om maatregelen te treffen!

Meer zien