SP-Tweede Kamerlid

Jan de Wit (1945) - Was 25 jaar sociaal advocaat, daarna lid Eerste Kamer en sinds 1998 lid Tweede Kamer. Tegenwoordig woordvoerder Justitie en Vreemdelingenbeleid. Zat de afgelopen jaren zowel de Parlementaire Onderzoekscommissie Kredietcrisis als de Parlementaire Enquetecommissie Financieel Stelsel voor.

Nederlandse staat bedreigt rechtstaat Nederland

Staatssecretaris Teeven tornt aan één van onze belangrijke grondrechten: de toegang tot de rechter

Honderden advocaten hebben afgelopen maandag uit protest hun werk neergelegd. Dat is een vergaande beslissing waar ik voor de volle 100% achter sta.

Rechtshulp nodig? Betaal ’t lekker zelf!

Straks kunnen alleen nog mensen met een dikke portemonnee hun gelijk in de rechtszaal halen en mensen met lagere inkomens mogen het letterlijk zelf uitzoeken

De grondwet is er duidelijk over: Iedere Nederlander moet toegang hebben tot het recht. Staatssecretaris Teeven denkt daar iets genuanceerder over: de toegang tot het recht moet je zelf maar regelen. Wil je je recht halen en kan je geen advocaat betalen? Dan moet je maar beter je best doen. Dit kabinet van VVD en PvdA is van mening dat een gecompliceerd iets als de rechtsgang prima te vinden is door een beetje te rond te neuzen op google.

De sluipende bezuiniging op rechtsbijstand

Het mes zetten in de rechtsbijstand is het opwerpen van onverantwoorde drempels voor de toegankelijkheid van ons rechtssysteem

Al jaren wordt bezuinigd op de gefinancierde rechtshulp. Het percentage mensen dat gebruik kon maken van deze essentiële voorziening voor een toegankelijke rechtspraak daalde van 53 procent in 2006 tot nog maar 36 procent in 2011. Ondanks de voortdurende crisis en de stijgende werkloosheid komen toch steeds minder mensen in aanmerking voor rechtshulp. De toegang tot het recht en de rechter komt steeds meer onder druk te staan en dat geeft reden tot grote zorg. Is het recht straks voor iedereen nog wel gelijk?