Publicist

Jan Krikke is voormalig correspondent voor de GPD en het FD in Tokio, managing editor voor uitgeverij Asia 2000 in Hong Kong en Azië-correspondent voor de Automatisering Gids en de IEEE. Hij is de auteur van 'A Corridor of Space' (Olive Press, Amsterdam) en thans semi-gepensioneerd in Thailand.

Turkije bijt in opgeheven vingertje

De suggestie dat een democratie gekozen regering boven kritiek is verheven

Vorige week kwam er kritiek uit Turkije op de Nederlandse behandeling van Turkse organisaties in Nederland. De Turken gebruikten harde woorden als ‘xenofobisch’, ‘islamofobisch’ en ‘racistisch’. Nederlandse bewindslieden reageerde als door een slang gebeten. Minister Asscher vond de Turkse kritiek “een voorbeeld van ongeïnformeerde, onjuiste en ongepaste bemoeienis met wat in een democratisch debat door een democratisch gekozen regering gebeurt.”

Westen blaast de aftocht in Oekraïne

Hoe alles in de media draait om de gevolgen van IS en de oorzaken onbesproken blijven

En plotseling was het erg stil in de westerse media over de ‘Russische bedreiging’ en haar inmenging in Oekraïne. In plaats van oprukkende legers zien we fladderende vredesduifjes.

De War on Terror is mislukt

Gezocht: Strategische doelstelling voor het Midden-Oosten

Het beleid van het westen in het Midden-Oosten sinds 9/11 moet in alle opzichten worden beschouwd als een catastrofale mislukking. Islamitisch extremisme heeft zich de afgelopen jaren als een olievlek verspreid van Afghanistan tot Libië en Nigeria. Israël is ondanks talloze bemiddelingspogingen nagenoeg in permanente staat van oorlog. Het westen is de regie volledig kwijtgeraakt.

Conflict VS-Rusland: 5 oorzaken

In Amerikaanse ogen is Rusland te belangrijk om aan de Russen over te laten

Wat zit er achter het conflict tussen de VS en Rusland? De vliegtuigramp in Oekraïne heeft de verhoudingen op scherp gezet maar de diepere oorzaak van het conflict is terug te voeren naar de geopolitiek van Amerikaans oud-veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski. Vijf cruciale ontwikkelingen die terug te voeren zijn naar de “Brzezinski-doctrine” en geleid hebben tot de huidige crisis:

De eerste feministische futuroloog

Het feminisme is volgens de Amerikaanse futoroloog Larry Taub een noodzakelijk yin-correctie op de mannelijke, yang-gedomineerde samenleving

Stel je voor dat we behalve Darwins evolutietheorie voor de natuur ook een theorie hadden voor de evolutie van de menselijke sociologie. Dit zou een kader kunnen zijn om de gecompliceerde ontwikkelingen in de huidige wereld te kunnen plaatsen en hoe we met elkaar in verband staan. Denk bijvoorbeeld aan het toenemende religieus fundamentalisme, de financiële crisis, de machtsverschuiving van het westen naar het oosten, en de groeiende invloed van vrouwen.

Neoliberalisme, de dollar en China

De dollar heeft de kenmerken van een casinofiche aangenomen, het is te hopen dat China haar groeiende macht verstandiger gebruikt dan de VS 

Het groeiende verschil tussen arm en rijk wordt meestal toegeschreven aan het economische beleid, gericht op marktwerking en deregulering. Deze “neoliberale” trend lijkt haast niet te keren. Het neoliberalisme dateert uit de jaren 1970 maar talloze verkiezingen in de VS en Europa hebben geen ommekeer teweeg gebracht. Als we dieper graven in de evolutie, de neoliberale golf die over de wereld spoelt, dan zien we waarom het zo moeilijk is om het tij te keren, maar ook dat een omslag is begonnen.

Alle wegen leiden naar Teheran

Westerse inmenging en de dramatische gevolgen daarvan zijn de rode draad in de moderne geschiedenis van islam

Het conflict tussen islam en het Westen is uit de lucht komen vallen. Niemand had het kunnen voorzien. De gevolgen zijn enorm, maar er is geen oorzaak. Oplossingen zijn er niet. Dit, in grote lijnen, is het beeld dat afgelopen decennia is ontstaan over de problemen in het Midden-Oosten. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Het conflict heeft een specifieke oorzaak, is herleidbaar naar een specifiek jaartal en naar specifieke hoofdrolspelers.

Leren van China: waarom niet een democratisch vijfjarenplan invoeren?

'De problemen met moderne democratie hebben een structurele oorzaak, het democratische proces is gekaapt door een politieke klasse'

“In een democratie zullen de armen altijd meer macht hebben dan de rijken, want zij hebben de meerderheid, en de wil van de meerderheid is bepalend.” Aldus Aristoteles. De Griekse wijsgeer zou de huidige kiezer niet begrijpen. Sinds de jaren ’80 zijn de armen in alle democratieën ter wereld armer geworden. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de kiezers de afgelopen 30 jaar op politieke partijen stemde die verantwoordelijk zijn voor beleid dat meer ongelijkheid veroorzaakt. Het ondemocratische China maakt ondertussen plannen voor de toekomst.