Adviseur over duurzaamheid

Jan-Paul van Soest is in Nederland een bekende adviseur op het gebied van duurzaamheid. Zijn bureau Advies voor Duurzaamheid geeft bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties strategisch advies. Van Soest is lid van talrijke raden en denktanks.

We moeten praten over kernenergie, zeker na Japan

Heroverweging kernenergie in energiemix gewenst. De opstelling van de overheid is echter paradoxaal

De problemen met de kerncentrales in Japan laten zien dat gebeurtenissen met een zeer kleine kans toch kunnen plaatsvinden. Hoewel dat rationeel al duidelijk was, is het emotioneel toch confronterend als dat daadwerkelijk gebeurt. In verschillende landen om ons heen, Duitsland voorop, klinkt de roep om herbezinning op de bijdrage van kernenergie in de toekomst.