Oud-minister, hoogleraar

Jan Pronk was onder meer minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Thans is hij hoogleraar aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

Ik stem GroenLinks omdat…

De oppositie van GroenLinks inhoudelijk, constructief en links is

Sinds ik voor het eerst mocht stemmen, in 1962, heb ik altijd Partij van de Arbeid gestemd. Ik was en ben nog steeds overtuigd sociaaldemocraat. Een stem op de PvdA was voor mij vanzelfsprekend. De enige keuze die ik mij veroorloofde was om te stemmen op iemand anders dan de lijsttrekker. Dat heb ik meer dan eens gedaan, althans bij verkiezingen voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten of het Europese Parlement. Dat deed ik wanneer ik van mening was dat een ander persoon op de lijst speciale steun verdiende vanwege zijn of haar inzet.

Maak voor Israël geen uitzondering

Nederland moet de handelsmissie naar Israël aangrijpen om het land op zijn juridische verplichtingen te wijzen

Premier Rutte is dezer dagen met een sterke handelsdelegatie op bezoek in Israël. Een land waarmee Nederland van oudsher nauwe banden onderhoudt. Een handelsmissie met vier ministers naar een land dat al sinds een aantal decennia een ander land bezet houdt, dat andere land (de Westbank) in hoog tempo koloniseert, en een ander deel van dat land, Gaza, hermetisch van de buitenwereld afsluit.

Dat economische groei conflicten afremt is een drogreden

'Regimes die groei gebruiken om de eigen machtspositie te versterken, plegen hun toevlucht te zoeken in repressie, schending van mensenrechten, willekeur, dictatuur en geweld'

Economische groei is het beste medicijn tegen gewelddadige conflicten. Groei helpt armoede tegen te gaan en armoede is de bakermat van conflict. Ook wanneer een conflict geen sociaaleconomische drijfveren kent, maar wordt veroorzaakt door religieuze, tribale, etnische of anderszins culturele tegenstellingen, werkt groei als smeermiddel. Immers, de koek wordt groter, iedereen krijgt een groter stuk en daardoor worden tegenstellingen hoe dan ook verzacht.

Er is een nieuwe Apartheid ontstaan

De wereld is veranderd: ongelijkheden nemen toe en worden onwrikbaar

In mijn eerste studentenjaar meldde ik mij aan als lid van de jongerenorganisatie van de Christelijk Historische Unie. Ik kwam uit een orthodox Protestants milieu in Scheveningen, waar de CHU veel steun had. Na een jaar kwam ik tot de conclusie dat dit toch niet mijn partij was. Ik besloot te wachten met een definitieve keuze tot ik was afgestudeerd.

Afscheid van de PvdA

Wie bijna een halve eeuw lid is geweest, vertrekt niet op losse gronden

Wie bijna een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid neemt niet luchthartig afscheid. Ik heb er geruime tijd over gedacht en lang geaarzeld, maar ik heb besloten mijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Ik ben en blijf sociaaldemocraat. Juist daarom voel ik mij niet langer huis in de PvdA. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaal democratie verwijderd.