Hoogleraar duurzame transities

Jan Rotmans is hoogleraar transitie economie aan het Dutch Research Institute for Transitions (Drift) aan de Erasmus Universiteit en oprichter van Urgenda. Hij publiceert over klimaatverandering en transitie naar duurzaamheid.

Onderwijs niet klaar voor de toekomst

Onderwijs zit op een dood spoor… Het schoolsysteem lijkt belangrijker geworden dan de mensen die er in werken

Het onderwijs is niet klaar voor de grote en snelle veranderingen in de samenleving en economie die op het onderwijs afkomen. Dit werd al eerder geconstateerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR, in haar rapport ‘naar een lerende economie’. Als de samenleving in transitie is, moet het onderwijs ook in transitie en zich aanpassen aan de fundamentele veranderingen die gaande zijn.

Nederland binnen 15 jaar vrij van aardgas

Abu Dhabi heeft nog voor 100 jaar olie maar ook een plan voor als de voorraad op is, waarom wij niet?

Eindelijk is energie dan een belangrijk thema in Nederland. Er waren wat aardschokken en een opstand in Groningen voor nodig, maar nu dringt dan toch door dat Nederland op een levensgroot probleem afstevent.

Kanteljaar 2014: van instituties naar gemeenschappen

Veel organisaties hebben belang bij het in stand houden van de bestaande orde, maar dat is slechts uitstel van executie

2014 wordt een kanteljaar. Steeds meer mensen in steeds meer geledingen van de samenleving realiseren zich dat de samenleving aan het kantelen is en doen daar ook actief aan mee. De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving.

Hoe maken we duurzaamheid zo snel mogelijk volks?

7 manieren om duurzaamheid minder elitair en meer volks te maken

De verduurzaming van onze samenleving verloopt sluipenderwijs. Zo’n transitie is per definitie een traag en vrijwel autonoom proces en verloopt met horten en stoten. Waren er zo’n 20 jaar geleden nog duizenden mensen bezig met duurzaamheid en 10 jaar geleden nog tienduizenden, inmiddels zijn er honderdduizenden mensen actief mee bezig, van duurzame energie tot kleding, van mobiliteit tot voedsel en van bouwen tot ontwerpen.

Het Nieuwe Slochteren

'Alle ongebruikte daken, gevels en geluidswallen als potentiële bron van energie'

Nederland heeft zijn welvaart van de laatste 50 jaar voor een belangrijk deel te danken aan de gasvoorraad in Slochteren. Het gas in Slochteren is echter over 15 tot 20 jaar op en ook schaliegas – dat naar schatting zo’n 5 tot 10 jaar extra gas oplevert – biedt geen soelaas. Nederland moet dus niet alleen op zoek naar nieuwe energiebronnen, maar ook naar een nieuwe financiële motor. Die nieuwe energiemotor dient zich aan in de vorm van schone energie, met name wind, zon, biomassa (2de en 3de generatie) en omgevingswarmte (restwarmte, biowarmte, warmte-koude opslag en geothermie). Schone energie kan steeds beter concurreren met fossiele energie en wordt voor Nederland op den duur de belangrijkste energiebron.

Schaliegasadvies: wetenschappelijk ondeugdelijk

De conclusie is dat de gebruikte literatuur geen adequate afspiegeling vormt van de beschikbare literatuur

Het schaliegasadvies van ingenieursbureaus Witteveen & Bos, Aracadis en Fugro is wetenschappelijk invalide. Het is dan ook niet geschikt als betrouwbare onderlegger voor een marsroute naar schaliegaswinning in Nederland.

Polderen met pluimvee

Over VNO/NCW als opperkalkoen in het gekakel van het polderoverleg

Kun je aan een kalkoen vragen om zichzelf op het Kerstmenu te zetten? Nee, uiteraard laat een kalkoen zichzelf niet zomaar slachten, dat gaat immers onder dwang. Toch is dat de ultieme paradox binnen het SER-energieoverleg. Wij vragen daar de kalkoenen, de energie-intensieve industrie, de petrochemie en grote energiebedrijven, om zichzelf te slachten. De kalkoenen weten dat zij niet lang meer te leven hebben, maar verzetten zich hardnekkig tegen hun nakend overlijden. De kuikens van de duurzame energie daarentegen, zijn nog pril en hebben nog een heel leven voor zich.

Poldergeploeter

Het SER Energieakkoord, blijkbaar willen nog niet alle partijen echt aan de bak

Gisteren kreeg ik in een vertrouwelijke (concept-)versie van het SER-energie akkoord onder ogen en ik zag bevestigd wat ik al vermoedde. Een stuk vol compromissen als resultaat van poldergeploeter.

Waarom heeft Nederland wel een Deltaplan maar geen plan voor energie?!

De SER voorspelt dat fossiele brandstoffen tot 2030 dominant blijven. Heb geduld, tact, strategie en visie. Maar bovenal urgentie!

Er raast een orkaan door de energiewereld. Er woedt een strijd tussen de gevestigde fossiele energie orde en de snel opkomende duurzame energie orde. Dit geeft veel onrust, dynamiek en turbulentie en veel energiebedrijven zullen hierbij het onderspit delven.

De schaliegashype ontzenuwd

Het economisch schaliegassprookje is niet lang houdbaar

Opvallend is dat de Nederlandse media de laatste tijd het fenomeen schaliegas openlijk aan het promoten zijn. Een heuse hype wordt zelfs gecreëerd, in niet mis te verstane termen: schaliegas is een ‘game changer’, veroorzaakt een ‘wereldwijde revolutie’, etcetera.

Meer zien