Innovator en strateeg

Jan van der Sluis is tussen de 55 en 60 jaar oud en zit niet bepaald stil. Zo is hij bestuurslid geweest van onder meer (groot)stedelijk welzijnswerk, van een provinciale steunfunctie-instelling, van een groot regionaal jongerencentrum, maar ook teammanager en bestuurslid van een ereklasse rugbyclub en lid van de klachtencommissie van een politiekorps. Hij heeft aan de Rijksuniversiteit van Leider gewerkt, voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, het PSW en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. In 2012 is hij aan een ‘sabbatical’ begonnen om eens na te denken hoe zijn kennis en ervaring op andere manieren en plekken zijn te gebruiken.

We liegen wat af

Ik ben werkloos en al heb ik me als onderzoeker bezig gehouden met het dagelijks leven van (langdurig) werklozen en zou ik dus moeten weten wat er gaat gebeuren met me, overrompelt de situatie me volkomen

Je kent vast het verschil tussen ‘voornemen’ en ‘doen’. Er zijn maar heel weinig mensen die géén uitstelgedrag – procrastinatie – kennen. Die nooit een vervelende klus uitstellen door er een andere vóór te laten gaan. Je ergens toe zetten kost energie (en dat schijnen wij mensen bijna automatisch te willen voorkomen).