Voorzitter MBO Raad

Jan van Zijl is sinds 2008 voorzitter van de MBO Raad. Van 2000 – 2007 was hij voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarvoor was Van Zijl lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Verkort de lange route vmbo-mbo-hbo

Joop-debat: Havo-scholen weigeren vmbo'ers, een kortere alternatieve route biedt uitkomst

De afgelopen weken sprak men schande van havo-scholen die extra drempels opwerpen voor doorstromers vanuit het vmbo. Deze scholen zouden het risico van een laag diplomaresultaat willen vermijden om daarmee het imago van hun school te beschermen. Ze ontnemen vmbo’ers daarmee de kans om een hbo-diploma te halen.