Hoogleraar sociologie UvA

Jan Willem Duyvendak (1959) is sinds 2003 hoogleraar in de algemene sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde sociologie en filosofie in Groningen en is geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken als de multiculturele samenleving, emancipatie, homoseksualiteit, politiek en sociale bewegingen.

Hoezo wordt er ‘nooit’ naar de burger geluisterd?

Joris Luyendijk neemt het Fortuynse cliché dat geen van de partijen de zorgen van ‘het Nederlandse volk’ over migratie serieus neemt kritiekloos over

Door Saskia Bonjour en Jan Willem Duyvendak Joris Luyendijk was zelf ook ongelukkig met de kop boven zijn artikel in het NRC van zaterdag jongstleden: “Anderhalf miljoen Wilders-kiezers kunnen geen ongelijk hebben”. Dat had hij nu ook weer niet willen beweren, dat die kiezers per se inhoudelijk gelijk hebben, maar ze hebben in de ogen […]

Instituties

We beleven een crisis van de eerste orde nu onze oude instituties kraken onder hun nietszeggendheid

Nederland verkeert in een maatschappelijke en politieke crisis – maar wat is precies de aard van deze crises? Sommigen stellen dat het om publieke hufterigheid draait, waaraan iedereen zich schuldig maakt. Wellevendheid in de openbare sfeer zou ver te zoeken zijn. Anderen menen dat het probleem fundamenteler is: het gaat niet alleen om een gebrek aan gedeelde normen, ook zouden we niet meer weten voor welke waarden we staan.