Directeur Louis Bolkinstituut

Jan Willem Erisman was hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU Amsterdam en betrokken bij internationaal onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van de stikstofproblematiek. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het verduurzamen van de voedselproductie en energieverbruik om de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien met een minimale milieubelasting. Hierbij onderzoekt hij de relatie tussen stikstof en klimaat, het gebruik van satellietdata om de bepaling van de stikstofblootstelling aan mens en natuur te verbeteren en naar de relatie tussen stikstof en voedselkwaliteit. Hij is tevens directeur van het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur als bron voor kennis. Door toepassing van het systeemdenken en een integrale aanpak benadert hij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context om zo tot succesvolle oplossingen te komen ter bevordering van de gezondheid van mens, dier en plant.

Maak de landbouw robuuster voor gegarandeerde voedselvoorziening

Als er een ding duidelijk is geworden door de coronacrisis is het dat de globalisering uit de hand gelopen is en beperkt moet gaan worden

De coronacrisis treft iedereen en dus ook de boeren. Er is voedsel in overvloed maar omdat de internationale afzet belemmerd wordt kelderen de prijzen en krijgt de boer steeds minder voor zijn producten. De schade in de landbouw wordt voor dit jaar geschat op 5 miljard euro. Tegelijkertijd is de thuisbezorging van versproducten booming. Op […]

Bied boeren wet- en regelgeving voor de lange termijn

Weer nieuwe wetgeving, terwijl de inkt van de fosfaatwet nog niet eens droog is

Een opmerkelijk bericht van het Openbaar Ministerie dat recent in de openbaarheid kwam: “Mestfraude alleen succesvol aan te pakken als de veestapel wordt verkleind”. Even daarvoor kwam het nieuws dat de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof, waarschijnlijk drastisch aangepast moet worden vanwege een recente uitspraak van het Europese Hof. Dan het bericht van minister Schouten, […]

We hebben een nieuw verdienmodel voor de landbouw nodig

Want het is de natuur, met een gezonde bodem, schoon water en talloze organismen die aan de basis staat van onze voedselproductie.

De biodiversiteit loopt terug in Nederland. Ondanks positieve berichten over meer broedvogels en dagvlinders in de natuur, bleken de populaties dieren en planten die van het boerenland afhankelijk zijn, zoals weidevogels, dagvlinders en vaatplanten, de afgelopen 25 jaar met maar liefst 40 procent gedaald te zijn. Als reactie lanceerde het Ministerie van Economische Zaken de […]

Neem geen lening op de natuur

Waarom het stikstofprobleem niet curatief maar preventief aangepakt moet worden

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is nu vier maanden van kracht en nu al onderzoekt de overheid welke extra maatregelen genomen moeten worden om de voortgang in beleid te garanderen. Dit is van belang omdat het Living Planet Report Natuur in Nederland laat zien dat stikstof nog steeds een van de belangrijkste bedreigingen is voor de biodiversiteit in Nederland