directeur Rotterdamse Schouwburg


VVD vervreemdt van achterban

De VVD ziet over het hoofd dat het merendeel van de kiezers grootgebruiker is van de culturele voorzieningen in Nederland

In de NRC van 27 augustus schrijft hoogleraar culturele economie Arjo Klamer over de kwetsbaarheid van het subsidiebestel voor cultuur. De kern van zijn betoog komt er op neer dat de zinnige argumenten van de pleitbezorgers voor subsidies voor kunst en cultuur niet meer bestand lijken te zijn tegen de ‘opstand van de gewone man’. Tijdens het debat afgelopen zondag in Paradiso over hetzelfde onderwerp bleek dat de gewone man vooral werd vertegenwoordigd door de VVD.