Leerkracht PO en adjunct-directeur PO
Penningmeester OBS
Lid Commissie PO-VO