Van de regen in de drup.Klassieke gereformeerde jeugd.Gelukkige waren mijn ouders onderwijzers met enig begrip hoe je met kinderen om moet gaan ,zij dwongen mij niet tot ekstremen.Mijn vader stond achter mij in conflict met rector van Christelijk Lyceum,ging naar stedelijk Gymnasium,waar rector en na een tijdje diens dochter me volledig accepteerden en ik probleemloos eindexamen haalde en kennismaakte met met ondorpse onprotestantse wereld.Ik leerde daar lezen en schrijven ,en teksten analyseren.
Een doodzonde op Sociale Academie begin 70'er jaren,en in werkkringen
waar ik opnieuw met een soort gelovigen te maken kreeg.Tot 1980 hield ik het daar uit ,niet in het minst dank zij de jongeren die ik geacht werd lastig te vallen met in stafvergaderingen vastgestelde doelstellingen,en een lieve koffiejuffrouw,die in haar pink meer sociaal benul had als menig collega.Ik stuurde kinderen naar haar toe voor een time=-out.Dat pastte niet in officieel beleid.
Ik werd ontslagen na 6 jaar gewerkt te hebben.Pas toen kwam het bestuur er achter,dat ik niet geschikt was als leraar,een formulering waarin ik mij in overleg met de vakbond maar in vond.Ik heb nog 3 jaar
90% salaris ontvangen,en daarna nog 5 jaar 65% in het kader van de WWV,voor ik in de Bijstand belandde ca.1988,waar pas AOW 2008 mij uit verlostte.