In loop van loopbaan kennis opgedaan van handel, rechtspraak, gezondheidszorg, en voedingsindustrie. Maak me - net als De Hond - grote zorgen over de verpletterende dominantie van kapitaal en bedrijfsleven op alle facetten van ons leven in ons land. Bedrijfsleven, politiek, wetenschap, en media zijn vrijwel volledig versmolten - en de massa ziet dat niet! Eng, de geschiedenis herhaalt zich idd. Rechtspraak, onafhankelijk? Mijn ervaringen zijn totaal anders. Advocatuur alsmede rechtspraak doen het met elkaar; corruptie, incompetentie en stuitende arrogantie zijn niet ongewoon, tamelijk algemeen voorkomend zelfs en maken dat de burger met recht niet veel vertrouwen in de rechtsstaat kan hebben. Niks nieuws overigens - wat het natuurlijk des te schrijnender maakt - een manier van doen die vanaf het ontstaan van ons land als natie in de bestuurlijke lagen diep is geworteld.
De apathie onder de mensen hier is duidelijk ernstiger dan elders in de wereld, getuige 'Arabische lentes, protesten in Rusland, India, Occupy in de VS - en elders overal over de wereld (behalve in NL!).

In de UK en de VS is Murdoch ontmaskerd. In NL blijft de censuur op volle toeren draaien. De Kamer stelt de diep gewortelde corruptie zelfs niet aan de orde - maar laat het er bij zitten zodra de grote vissen in beeld komen (Lockheed affaire, Volgermeerpolder, DES-affaire, IRT, CTSV, Schipholramp, Enschede, Bouwfraude, Faillissementsfraude, HBO-fraude, fraude bij zorginstellingen, universiteiten, woningcorporaties - waar niet?!). Ik kan met mijn geweten niet vereningen met dat soort zaken op enigerlei wijze medeplichtig te geraken, noch apatisch dat op z'n beloop te laten.

De dijken zijn gebroken!